Susipažinkite – Lietuvos liaudies partijos kandidatai į merus

A.Šedžius

Andriaus Šedžiaus
 kandidato į Šiaulių miesto merus  
RINKIMŲ PROGRAMA

Šiauliai – mano gimtasis miestas: jame gimiau, augau, čia ir gyvenu. Gerai žinau, ko šiandien reikia mūsų miestui , matau galimybes jam atsigauti ir tapti moderniu. Branginu Šiaulius ir sieksiu, kad juose būtų gera gyventi kiekvienam.

Mano, kaip kandidato į merus, tikslai:

 • Sąžiningai, atsakingai ir demokratiškai atstovauti miesto gyventojams.
 • Sureguliuoti darbų ir atsakomybės pasiskirstymą tarp savivaldybės tarybos, mero ir adiminstracijos.
 • Sieksiu, kad savivaldybės ir jos įmonių darbuotojai asmeniškai atsakytų  už sprendimų vilkinimą, įstatymų pažeidimus, kovosiu prieš korupcijos apraiškas.
 • Būtina peržiūrėti savivaldybės sudarytų sutarčių pagrįstumą su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, nuostolingas nutraukti.
 • Sieksiu, kad būtų surasti sprendimai mažinant šilumos, vandens bei nuotekų, viešojo transporto bilietų kainas.
 • Užtikrinsiu, kad ES struktūrinių fondų parama, skiriama 2014-2020 metams Šiaulių miesto tvarkymui, būtų panaudojama skaidriai ir tikslingai.
 • Būtina parengti ilgalaikę miesto ekonominės plėtros programą, pritraukiant investicijas kurti naujas darbo vietas.
 • Sieksiu, kad būtų parengti daugiabučių kiemų rekonstrukcijos planai, plečiami dviračių takai,išspręstos susikaupusios sodų bendrijų , socialinio būsto, vaikų darželių problemos, sureguliuotas sveikatos įstaigų darbas taip, kad  būtų patenkinti ir pacientai, ir medikai.
 • Sieksiu, kad būtų griežtinama nenaudojamų, apleistų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, žemės sklypų savininkų atsakomybė.
 • Kviesiu bendruomenių atstovus ir specialistus svarstant ir sprendžiant svarbius miestui klausimus.

Tik kartu pasieksime, kad Šiauliai taptų tikru ,,Saulės“ miestu.

 
 

R.Kumpis

Rimanto Kumpio 
kandidato į Visagino merus 
RINKIMŲ PROGRAMA
ČIA MŪSŲ NAMAI

VIZIJA. Visaginas –modernus, jaukus, patogus, saugus, ekologiškas, europietiškas miestas.

Tinkama gyvenamųjų namų priežiūra. Eksploatacinių lėšų apskaita ir panaudojimas pagal kiekvieną gyvenamąjį namą. Laisvanoriškas buto savininkopasirinkimas- teikiamų paslaugų apskaita pagal buto plotą arba nuo gyventojų skaičiaus.Namų bendrijų steigimosi skatinimas.

Ugdyti gyventojų aukštą kiemo buitinę kultūrą. Požeminių konteinerių sistemos plėtra ir išbaigtumas, buitinių atliekų šalinimo sistemos tobulinimas. kamerų stebėjimo sistemos plėtojimas ir efektyvumo didinimas. Šiukšlių surinkimo ir rūšiavimo kontrolė bei šių paslaugų kainų pagrįstumas.Ekotaškas.Tinkama gerbūvio priežiūra ir remontas. Gyvenamosios vietos pritaikymas senyvo amžiaus, žmonėms su negalia. Nuolatinės kamerų stebėjimo sistemos plėtojimas ir efektyvumo didinimas. Nebaigtų statinių, namų vaiduoklių sutvarkymas. Pagerinti apšvietimą padidintos rizikos zonose, gatvėse ir ypač pėsčiųjų perėjose.  Administracinė kontrolė.

Visagino reabilitacijos, gydymo, šeimos poilsio ir turizmo centras (buvęs IAE mokymo centras). Apgyvendinimo paslaugos Privačios medicinos paslaugos. Mineralinio vandens gręžinys.  Gydomosios purvo vonios. Rusiška pirtis.Sportinių treniruoklių kompleksas. Sportinio, turistinio inventoriaus nuoma. Poilsio dienomis šeimyninio pikniko vieta.

 • Siekti, kad alternatyvių energijos šaltinių diegimas gautų valstybės finansinę paramą. Šilumos sistemos pertvarkymas iš atviros į uždarą antro ir trečio mikrorajono gyvenamuose namuose.
 • Privačių namų kvartalo detalaus plano sukūrimas, kelių, inžinerinių tinklų- elektros, dujų, vandens, nuotekų- komunikacijų pratiesimas.
 • Naujų miesto kapinių įrengimas, kolumbariuvo statyba. Naminių gyvūnų laidojimo vietos nustatymas.
 • Nebaigtų statinių, namų vaiduoklių sutvarkymas.
 • Pagalba ir parama sodų  bendrijų namų savininkams. Vasarnamių pritaikymas nuolatiniam pragyvenimui.
 • Visaginiečių pilietiško sąmoningumo, aktyvios, atsakingos, šeimininko pozicijos ugdymas.

Rimantas Kumpis, Lietuvos liaudies partijos pirmininko pavaduotojas

 

V.Zagunis

Vytauto Žagūnio
kandidato į Panevėžio miesto merus
RINKIMŲ PROGRAMA

Už stiprią ir teisingą savivaldą!

Savivalda – labai svarbi valdžios grandis, esanti arčiausiai žmogaus. Nuo sėkmingo savivaldybės darbo tiesiogiai priklauso kiekvieno mūsų gyvenimo kokybė.

Programos pagrindiniai tikslai

 • Grąžinti miesto šilumos ūkį į valstybės rankas, siekiant sumažinti nepakeliamas šilumos kainas.
 • Mažinti elektros, vandens bei kitų komunalinių paslaugų kainas.
 • Sumažinti savivaldybės biurokratinį aparatą. Nustatyti asmeninę savivaldybės ir jos įmonių vadovų bei valdininkų atsakomybę.
 • Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, naujų darbo vietų kūrimą, taikant vietinių mokesčių lengvatas, naikinant biurokratines kliūtis.
 • Užtikrinti spartesnę socialinio būsto, vaikų darželių tinklo plėtrą.
 • Siekti, kad valstybė didesne dalimi finansiškai prisidėtų prie būsto renovacijos.
 • Padidinti lėšų skyrimą švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, vaikų darželių žaidimų, mokyklų sporto aikštynų renovacijai. Neleisti sunaikinti vaikų muzikos, dailės ir sporto mokyklų.
 • Išplėsti socialinių paslaugų teikimą namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms.
 • Sumažinti miesto viešojo transporto bilietų kainas. Užtikrinti, kad nedirbantys senatvės pensininkai juo naudotųsi nemokamai.
 • Kviesti bendruomenių atstovus ir specialistus, svarstant ir sprendžiant svarbius miesto gyvenimo klausimus.
 • Stabdyti miesto žaliųjų zonų naikinimą, išsaugoti ekologišką aplinką.
 • Pažaboti nusikalstamumą, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo įvairaus pobūdžio priklausomybių prevencijai.

Esame tikri, jog skaidrus, atsakingas ir ūkiškas miesto biudžeto lėšų panaudojimas leis įgyvendinti Lietuvos liaudies partijos programos tikslus.

Tik bendromis pastangomis pasieksime norimų rezultatų.
Visi kartu mes – jėga!

Vytautas Žagūnis, Lietuvos liaudies partijos pirmininko pavaduotojas

 

 

GintarisStoškus19581116

Gintario Stoškaus

kandidato į Jurbarko rajono merus

RINKIMŲ PROGRAMA

         Jau bene penkiolika metų tvirtinama, kad Jurbarką klestinčiu, nuostabiu dirbti ir gyventi kraštu pavers turizmas. Tačiau metai bėga, o rezultatų kaip nėra, taip nėra. Aš ne prieš turizmą, tačiau esu įsitikinęs, kad tokio turizmo, iš kurio galėtų gerai gyventi ir pakankamai darbo vietų turėtų rajono žmonės, nebuvo ir niekada nebus, nes mes neturime pakankamai traukos objektų, kurios lankyti plūstų tūkstančiai turistų iš viso pasaulio. Todėl esu įsitikinęs, kad Jurbarko kraštas gali suklestėti rajone bent jau atgaivinus gamybą. Nebūkime naivūs – niekas veltui mums nieko neduos, manų košė iš dangaus niekuomet nedribs, viską reikia patiems užsidirbti savo galva ir rankomis. Todėl būtina, kokią tik įmanoma, nors ir pačią menkiausią, gamybą pritraukti į Jurbarką ir rajono miestelius. Dėl to reikia nuolat belstis į šalies valdžios duris, įrodyti, kad Lietuvoje būtina nustatyti tokią verslo aplinką, verslui taikyti tokias lengvatas, kurios skatintų investuoti ne didmiesčiuose, o būtent rajonų centruose ar net kaimo miesteliuose, kad žmonės turėtų darbą. O nauda šaliai ateis ne iš įmonių pelno mokesčio, o per vartojimą.

          Meras ir partinė priklausomybė. Esu įsitikinęs, kad meras turi būti labai darbšti asmenybė su stuburu, kurios negalėtų lankstyti partiniai, grupiniai, dar blogiau – korupciniai interesai. Mano oponentai pasakys, kad Lietuvos liaudies partija, mane iškėlusi kandidatu į Jurbarko rajono merus, tai kairioji, net „prorusiška“ partija. Nieko panašaus – esu daugiau savarankiškas, negu partinis kandidatas. Kas mane pažįsta, tas įsitikino. O be to pabandykite prasibrauti į tas „gerąsias“ tradicines kairiųjų ar dešiniųjų partijas. Nieko nebus – tie patys veikėjai jau du dešimtmečius užtūpę visas pirmąsias vietas ir užtikrinti, kad jeigu rinkėjai už partiją balsuos, tai būtent jie vėl paklius į valdžią ir ketverius metus vėl turės šiltą vietą. O aš įsitikinęs, kad rajono meras turi būti ne tiek politinis, kiek ūkinis veikėjas.  Jis turi dirbti su visomis partijomis, kurios duoda naudą rajonui, jo žmonėms. Būtent dabar atsiranda galimybė per tiesioginius rinkimus mero postą užimti tokiam ūkiškam žmogui, o ne partijų „pilkųjų kardinolų“ ar grupinių interesų pasistatytai lėlei, kuriai nurodoma, ką ir kaip meras turi daryti.

         Savo, kaip kandidato į merus, veiklos metmenis išdėsčiau netradiciškai, be skambių šūkių apie tai, kaip kovosiu už švietimą, kultūrą, darbo vietų kūrimą, puikių sąlygų verslui sudarymą ir pan. – tai jau dešimtis kartų girdėta, deklaruojama dvidešimt metų, bet nieko nepadaryta. O aš tvirtinu: darysiu viską, kas naudinga Jurbarko rajono žmogui. Tik darbas, gamyba, sukurianti pridėtinę vertę, gali pagerinti rajono žmonių gyvenimą.

Gintaris STOŠKUS, Lietuvos liaudies partijos tarybos narys

 

Nerijus Šidlauskas 19780727

Nerijaus Šidlausko
kandidato į Kalvarijos merus 
RINKIMŲ PROGRAMA

            Savivaldos rinkimai – pažadų metas.

         Iki kovo 1 d. būsimų kandidatų programose skambės daug kartų girdėti įsipareigojimai: sumažinsime šilumos kainas, apšviesime ir asfaltuosime gatves,  sukursime darbo vietų, gerinsime vandens kokybę, inicijuosime, mažinsime, investuosime… Bet tai dėsninga ir savaime aišku visiems rinkėjams.   Valdžios priedermė – sąžiningai tarnauti, dirbti, kurti, tobulinti…  Ir visos partijos, jų atstovai savivaldoje, pasibaigus kadencijoms,  giriasi savo pažadus ištesėję, rinkimų programas įvykdę. Deja, nemaža rinkėjų nusivylę, nebetiki savivalda, abejingi naujiems rinkimams, nes jaučiasi praradę savomiestą, kaimą ar gyvenvietę, svetimi gyvenamai erdvei. Tai skatina ieškoti priežasčių ir išeičių.

                      Išeitis yra vienintelė – atsisakyti už daro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo, įveikti tarpstančias pagundas bei liguistą galios troškimą ir siekti tikros piliečių savivaldos. Politiką priartinti prie kultūros, humanizmo,      moralinės laikysenos, kadjikeltų ne pašaipas, o gyventojus iš svajonių privataus gyvenimo erdvėje išvestų, įtrauktų į socialinę erdvę, bendrystės atmosferą.

                      Ir šio siekio realizavimas, deja, įgyvendinamas visų savivaldybės tarybos narių, kuriai pasitikėsite Jūs, rinkėjai, pastangomis ir galimybėmis.  Tad svarbiausia, kad Jūsų masinė sąmonė, ypač artėjant savivaldos rinkimams, nebūtų valdoma, patikli, paperkama, lengvai pasiduodanti įvairiems gandams, bandymams vieną apjuodinti, kitą išgirti. Tegul savivalda būna ne tik įpareigojimas kandidatuojantiems, bet ir rinkėjų įsipareigojimas. Tik atsakingai pasirinkę galime suburti komandą, savo veiksmus siejančią su moraline atsakomybe, grąžinančią Kalvariją ir jos apylinkes gyventojams, motyvuojančią norą čia gyventi, kurti, svečiuotis.

Nerijus Šidlauskas, Lietuvos liaudies partijos narys

 

 

2014 gr VB 015Vitalijaus Balkaus

kandidato į Vilniaus miesto merus

RINKIMŲ PROGRAMA

Vilnius – mūsų namai

Mūsų miestas

 • Miesto plėtra neturi bloginti miestiečių gyvenimo sąlygų.
 • Nebus tęsiama ydinga praktika „Vystytojui pelnas- miestui problemos“ 
 • Neleisime tankinti užstatymo, jei tai pablogina  miestiečių gyvenymo sąlygas

Mūsų kelionės

 • Sieksime, kad po 2017 m. kelionės viešuoju Vilniaus miesto transportu vilniečiams butų nemokamos.
 • Miesto viešojo transporto sistemos pagrindas – troleibusų tinklas.
 • Atnaujinsime lietuviškų „Amber“ troleibusų gamybą.
 • Pertvarkysime Ukmergės, Geležinio Vilko ir Ozo gatves judėjimo be sustojimo transporto arterijas.

Mūsų ūkis

 • Savivaldybių valdomų įmonių ar įstaigų vadovų paskyrimai – tik darbo kolektyvams pritarus.
 • Plėsime savivaldybės tiekiamų paslaugų kiekį.
 • Atsisakysime pirkti paslaugas išorėje, jei savivaldybė turi savų analogišką darbą atliekančių įmonių ar darbuotojų.
 • Kursime naujas darbo vietas visų kategorijų dirbantiesiems. Ypatingą dėmesį skiriant socialinės atskirties grupių miestiečių įdarbinimui. Mūsų siekis – galintys dirbti turi gyventi iš pakankamų darbo pajamų, o ne pašalpų.

Mūsų aplinka

 • Sustabdysime želdinių naikinimą. Vietoje 1 iškirsto medžio bus atsodinami 2 nauji.
 • Įrengsime triukšmo slopinimo ekranus prie visų magistralinių gatvių. Gatvių atnaujinimui bus naudojamos tik garsą slopinančios šiuolaikinės dangos.
 • Pritaikysime visus miesto šaligatvius ir sankryžas žmonėms su negalia, o taip pat tėvų su vežimėliais poreikiams.

Mūsų vaikai

 • Didžiausias dėmesys – šeimoms, auginančioms vaikus. Užtikrinsime patogų ikimokyklinio ugdymo ir mokymo įstaigų pasiekiamumą.
 • Steigsime ikimokyklinio ugdymo įstaigas naujai susikūrusiuose gyvenamuose rajonuose
 • Atkursime medicinos kabinetus visose miesto mokyklose.
 • Užtikrinsime sveiką ir pilnavertį maitinimą visuose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose. 

 Vitalijus Balkus, kandidatas į merus Vilniuje

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                                

 

  

 

Protesto piketai „Sugrąžinkime mažąjį Gabrielių“

Vasario 9 d. Lietuvos liaudies partijos aktyvistai kartu su visuomeninių organizacijų nariais surengė protesto piketus prie LR Prezidentūros, LR Vyriausybės ir Švedijos karalystės ambasados dėl Gabrieliaus Bumbulio perdavimo Lietuvai.

 

 

2015 m. vasario 9 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

Kreipimasis

Jūsų Ekscelencija,

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 13 straipsnis „Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenumato kitaip“ – gina ir saugo  mūsų valstybės piliečius nuo galimos užsienio šalių savivalės.

Lietuvos vykdomosios institucijos – Prezidentė, Vyriausybė, Užsienio reikalų ministerija – atsakingos už užsienio politiką ir nepilnamečio Lietuvos piliečio Gabrieliaus Bumbulio prigimtinę teisę  sugrįžti į Tėvynę,  nevykdo LR Konstitucijos numatyto įpareigojimo globoti savo piliečius užsienyje.

Prašome imtis visų teisinių veiksmų dėl Lietuvos Respublikos piliečio Gabrieliaus Bumbulio teisėto grąžinimo į Lietuvą.

 

Andrius Šedžius

Lietuvos liaudies partijos pirmininkas

 

Visuomeninių judėjimų atstovai

 DSC_0940 DSC_0941 DSC_0943 DSC_0969 DSC_1017DSC_0976 DSC_0980 DSC_0988  

Kreipimasis į LR Premjerą

PAREIŠKIMAS

2015 m. VASARIO 2 d.

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

DĖL NEPASITIKĖJIMO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRU

 

Lietuvos Respublikos piliečių teisės aiškiai išdėstytos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Pagal dvišalę sutartį su Švedijos karalyste visi Lietuvos piliečiai, iškilus teisinės pagalbos klausimams, privalo būti perduoti Lietuvos Respublikos institucijų žiniai.

2015 metų sausio 26 dieną Lietuvos Respublikos nepilnametis pilietis Gabrielius Bumbulis, dingęs Norvegijos Molmės mieste, buvo sulaikytas Švedijos karalystėje. Nors rezonansinį atgarsį tiek Lietuvoje, tiek Skandinavijoje sukėlęs įvykis buvo aprašomas spaudoje bei internetiniuose portaluose, Lietuvos užsienio reikalų ministerija nerodė iniciatyvos ir buvo abejinga mažamečio Lietuvos piliečio likimui. Tik žiniasklaidos spaudžiama Lietuvos diplomatinė tarnyba 2015 metų sausio mėnesio 31 dieną kreipėsi į Švedijos ambasadą, kai vaikas jau buvo perduotas Norvegijos karalystės, su kuria Lietuva neturi dvišalės bendradarbiavimo sutarties, žinion.

Toks URM elgesys yra netoleruotinas ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kaip praradęs visuomenės pasitikėjimą, negali toliau eiti ministro pareigų.

 

Andrius Šedžius

Lietuvos liaudies partijos pirmininkas

 

 

Viešas laiškas LR Prezidentei

VIEŠAS LAIŠKAS

2015 m. sausio 28 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

DĖL ANTIKONSTITUCINIO LIETUVIŠKŲ SKALŪNŲ DUJŲ IR NAFTOS GAVYBOS

ĮSTATYMO ATŠAUKIMO

 

Jūsų Ekscelencija,

 

Lietuvos Nepriklausomybės istorijoje dar nebuvo nė vieno įstatymų leidybos atvejo, kai pačiu nuožmiausiu ir grubiausiu būdu būtų paminami kertiniai pagrindinio mūsų valstybės įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai.Tokiu LR Konstitucijai prieštaraujančiu teisės aktu galime vadinti 2014 m. gruodžio 4 d. LR Seime priimtą „ LR Naftos ir dujų mokesčio įstatymo Nr.I-2944 pakeitimo įstatymą“, kurio reguliuojamoje dalyje yra nustatoma, kad užsienio kapitalo bendrovė gali naudotis Lietuvos žemės gelmių turtais – dujomis ir nafta – iš esmės veltui, tik už 1 procento mokestį trejus metus, kai tokio tipo gręžiniai retai naudojami ilgiau.

Pabrėžiame ir sekančias išskirtinės svarbos aplinkybes: šiuo, iš esmės šešėliniu lobistiniu įstatymu, užsienio kompanijoms be deramos kontrolės ir priežiūros leidžiama naudoti aplinkai ypatingai pavojingas hidraulinio uolienų plėšymo technologijas, kurios yra uždraustos daugumoje pasaulio valstybių, tame skaičiuje ir keliose JAV valstijose.

Siekiant išgauti dujas, į kiekvieną gilų gręžinį hidraulinio uolienų plėšymo ir ardymo metu, yra aukštu slėgiu įpumpuojama apie 20 000 m3 ypač toksiškų cheminių medžiagų, iš kurių apie 50 nuošimčių lieka gelmėse, o kita dalis, teršdama orą ir gruntinį vandenį, grįžta į žemės paviršių.

Šiandien pasaulyje dar nėra išspręsta panaudoto hidraulinio plėšymo skysčio utilizavimo problema. Tūkstančiuose gręžinių susikaupia milžiniški kiekiai nuodingų cheminių medžiagų, ir tik laiko klausimas, kada jos per gręžinius, per hidraulinio ardymo sukeltus trūkius, per natūralius plyšius bei tektoninius lūžius pateks į viršutinius geologinius sluoksnius ir negrįžtamai visiems laikams užnuodys bei užterš požeminio geriamojo vandens išteklius.

Šiuolaikinės technologiškai pažengusios valstybės remia nepalyginamai saugesnę dujų pakaitinę technologiją. Akivaizdu, kad ši moderni patirtis reikalinga ir Lietuvai, pirmiausiai kuriant pažangią ūkio struktūrą ir naudojant savuosius nacionalinius energetinius išteklius žmonių gerbūvio kėlimo, o ne užsienio kompanijų lobimo tikslams.

Prašome Jūsų Ekscelencijos NEPASIRAŠYTI „ LR Naftos ir dujų mokesčio įstatymo Nr.I -2944 pakeitimo įstatymo“, kuriuo užsienio energetinių monopolijų interesai yra iškeliami aukščiau už LR Konstitucijos veikimo galias, tuo būdu iš esmės nubloškiant visą mūsų ekonominę politiką į praeitį ir pasmerkiant valstybę trečiarūšės kolonijos statusui.

 

Lietuvos liaudies partijos nariai ir piliečiai visuomenininkai

Ordinas Lietuvos liaudies partijos Garbės pirmininkei

Gimtajame Švenčionių rajone pas sūnų Vaidotą Prunskų dienas leidžianti Lietuvos liaudies partijos Garbės pirmininkė, Profesorė Kazimiera Prunskienė sulaukė aukštų svečių: Kazachstano Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos ir Latvijos respublikose Bauržanas Muchamedžanovas jai įteikė garbingą jo valstybės apdovanojimą – „Draugystės“ II laipsnio ordiną.

Kartu su purpurinių rožių kupeta Profesorei ambasadorius perdavė ir asmeniškus Kazachstano prezidento Nursultano Nazarbajevo sveikinimus bei linkėjimus. „Kazachstanas, – kalbėjo jis, – paskelbė nepriklausomybę 1991 metų gruodžio 16 dieną ir kasmet ši data respublikoje minima kaip Nepriklausomybės diena, ir kasmet šios šventės proga prezidentas tradiciškai įteikia valstybinius apdovanojimus. Šiemet tarp apdovanotų žmonių yra ir Lietuvos liaudies partijos garbės pirmininkė Kazimiera Prunskienė.“ Ji buvo pažymėta už vaisingą veiklą puoselėjant santarvę visuomenėje, už svarų indėlį stiprinant taiką, draugystę ir bendradarbiavimą tarp tautų.

Tai jau antrasis šios valstybės apdovanojimas Lietuvos politikei – 2002 metais ji buvo pagerbta Kazachstano Respublikos Nepriklausomybės medaliu. Dėmesingai išklausiusi svečio pasisakymą, K.Prunskienė jam rusiškai tarė „ačiū“ ir mielai fotografavosi atminimui su visais jos džiaugsmu besidalijusiais žmonėmis: Pirmosios vyriausybės klubo nariais Leonu Ašmantu, Jonu Biržiškiu, Vytu Navicku ir Albertu Sinevičiumi, dukra Rasa Vaitkiene, broliu Rimantu Stankevičiumi, Seimo kanceliarijos tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotoju, Lietuvos liaudies partijos pirmininko pavaduotoju Rimantu Kumpiu. Be abejo, ir su šventės kaltininkais – Kazachstano ambasadoriumi bei ambasados pirmuoju sekretoriumi Žandosu Saduakasovu.

Apdovanojimo ceremonija vyko Kaltanėnuose, profesorės sūnaus V.Prunskaus kavinėje „Prie Žeimenos“, po kurios K.Prunskienė šeimininkišku mostu pakvietė aukštus svečius prie padengto stalo. Čia toliau rutuliojosi besimezgę pašnekesiai, buvo teikiamos svečių krašto dovanos, prikeliami viešnagių Kazachstane prisiminimai.

 

 2 1

1

ELTA: Kandidatas į Vilniaus merus: nemokamas viešasis transportas sostinėje nėra tik svajonė

V.Balkus

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA). Lietuvos liaudies partijos (LLP) kandidatas į Vilniaus miesto merus Vitalijus Balkus sako, kad nemokamas viešasis transportas bent daliai sostinės gyventojų yra realus ir pasiekiamas tikslas.

Savo rinkimų programą trečiadienį Eltoje pristatęs publicistas ir LLP narys V. Balkus tikino, kad jo sostinės valdymo vizija buvo tobulinama apie dvejus metus. Didžioji programos dalis susijusi su miesto infrastruktūros gerinimu, mikrorajonų socialinės atskirties mažinimu ir socialiai atsakingo verslo skatinimu. Vienas ambicingiausių programos tikslų – nemokamas viešasis transportas sostinės gyventojams.

"Yra apeliuojama, kad mieste nėra pinigų. Taip, jų trūksta, tačiau transportas ir dabar jau yra dotuojamas (…), specialistų skaičiavimu, mums užtektų 3-4 metų tvarkingo valdymo, kad galėtume pasekti Talino pavyzdžiu, kur gyventojams viešasis transportas yra nemokamas. Yra numatyti keli etapai: pirmasis etapas – nemokamas transportas dabartiniams lengvatininkams, antras etapas – transporto tinklo išplėtimas į nuošalius rajonus, o po tam tikro laiko, esant finansinėms galimybėms, jis taptų nemokamas visiems", – kalbėjo V. Balkus, pridūręs, kad nemokamas viešasis transportas lengvatas gaunantiems gyventojams pareikalautų apie 30 mln. litų.

Kandidatas į merus pabrėžė, kad dabar sostinėje paplitusi ydinga praktika visus traukos objektus, ypač prekybos centrus, kelti į miesto centrą, todėl tam tikrose miesto vietose ne tik susidaro spūstys, bet ir kyla vystymosi problemų atskiruose Vilniaus mikrorajonuose, kurių dalis tampa "getais". V. Balkaus teigimu, į Vilnių norintys investuoti verslininkai privalo būti socialiai atsakingi ir ant miesto pečių nekrauti infrastruktūros problemų.

"Vienas iš mano principų – vystytojų pelnas neturi tapti miestiečių problemomis. Jei į Vilnių ateina investuotojas ir nori turėti čia verslą, jis negali sukrauti privažiavimo, automobilių statymo, susisiekimo problemų miestui. Jis turi ateiti su savo infrastruktūra", – sakė V. Balkus.

Kalbėdamas apie sostinę šiuo metu slegiančias milijonines skolas, kandidatas teigė, kad jos atsirado dėl neefektyvaus valdymo ir lėšų naudojimo.

"Didžiausia problema, kad Vilniaus skola susidarė dėl neūkiškumo. Vilnių slegia, kad jos savivaldybė apaugusi įvairiomis organizacijomis. Ji dalyvauja projektuose, yra visuomeninių organizacijų, apie kurias net nebuvome girdėję, kol jų nepradėjo remti", – sakė V. Balkus.

ELTA primena, kad pirmą kartą šalies istorijoje tiesioginiai merų rinkimai vyks kovo 1 dieną kartu su savivaldybių tarybų rinkimais. Dėl Vilniaus mero posto grumsis dabartinis sostinės vadovas Artūras Zuokas, konservatorius Mykolas Majauskas, socialdemokratas Gintautas Paluckas, liberalas Remigijus Šimašius, "tvarkietis" Petras Gražulis, Tautininkų sąjungos atstovas Julius Panka, Valstiečių ir žalųjų sąjungos narė Virginija Vingrienė. Žaliųjų partija į kovą meta Indrę Kleinaitę, o Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Valdemarą Tomaševskį. Vilniaus meru norėtų būti ir savarankiškai save keliantis Jurijus Subotinas, savo apsisprendimą artimiausiu metu turėtų pranešti Naglis Puteikis.

Anot LLP kandidato, sostinės mero rinkimuose nemaža dalimi pergalę lems rinkimų kampanijai mesti pinigai. V. Balkus pabrėžė, kad jo partijos narių sąrašas į sostinės tarybą buvo formuojamas technokratiniu pagrindu iš žmonių, kurie yra savo srities specialistai ir galėtų iš karto pradėti dirbti naujose pareigose.

"Šiuo atveju ne tiek svarbu, ar V. Balkus taps meru, svarbu, kad į miesto tarybą patektų tie žmonės, kurie yra pasiruošę dirbti su programa. Visas mūsų darbas vyks išimtinai programiniu pagrindu", – pridūrė V. Balkus.

ELTA: LLP kandidatė į Seimo narius pirmiausiai imtųsi darbo užmokesčio reformų

 L.Astra

Vilnius, sausio 7 d. (ELTA). Lietuvos liaudies partijos (LLP) kandidatė į Seimą sostinės Žirmūnų apygardoje Lilijana Astra teigia, kad iš valstybės biudžeto dotuojamos parlamentinės partijos nesuinteresuotos esminėmis reformomis Lietuvoje, todėl atlyginimai čia vieni mažiausių Europoje, o emigracijos mastai kelia ne tik demografinių, bet ir socialinių bei ekonominių problemų.

Pasak visuomenininkės, filosofės L. Astros, Lietuvoje įvedus eurą, itin aiškiai pasimatė žemos daugelio Lietuvos gyventojų pajamos, tačiau valdančiosios ir iš biudžeto dotuojamos Seimo partijos pirštais rodo į statistikoje kylančią ekonomiką ir yra linkusios nusisukti nuo esminių problemų ir reformų. Eltoje trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje pašnekovė teigė, kad šalyje politinė konkurencija šiuo metu yra naikinama, todėl būtina skubi politinių partijų finansavimo reforma, nes šiuo metu valstybės skiriamos dotacijos palankios tik didžiosioms politinėms jėgoms.

"Neparlamentinės partijos, kurios negauna nė cento, išlaiko ir biudžetines partijas, ir dar savo partijai moka nario mokestį. Pavyzdžiui, Suomijoje politinių partijų sistema yra pati skaidriausia, joje reklama nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse yra nemokama: turi idėjų, kaip geriau valstybę valdyti – prašom, skelbkis", – pabrėžė pašnekovė.

Anot L. Astros, dėl itin nedidelio vidutinio darbo užmokesčio iš šalies išvyksta jaunimas ir geriausi specialistai, todėl ilgainiui ši problema atsilieps ne tik demografiniu, bet ir ekonominiu aspektu ir šią problemą pastebi jau ir užsienio ekspertai.

"Tai ne tik demografinė praraja, bet valstybės mažakraujystė. Reikalinga sisteminė darbo užmokesčio reforma Lietuvoje. Pirmas žingsnis aiškus – panaikinti pajamų mokestį, mokamą nuo minimalaus atlyginimo. Antras socialiai teisingos politikos žingsnis būtų vidutinio darbo užmokesčio didinimas. Trečias žingsnis – darbo užmokesčio ir pensijų indeksavimas, nes nuolat kyla kainos. Lietuvoje yra nenormalios maisto kainos, didžiausios Baltijos regione", – trumpai savo rinkimų programą Eltoje pristatė L. Astra. 
Pakartotinių Seimo rinkimų Vilniaus Žirmūnų apygardoje prireikė parlamentarui Vyteniui Povilui Andriukaičiui tapus Europos Komisijos komisaru. L. Astrai dėl mandato Žirmūnuose teks kovoti su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidate Radvile Morkūnaite-Mikulėniene, socialdemokratu Algirdu Raslanu, Liberalų sąjūdžio nariu Šarūnų Gustainiu, Lietuvos laisvės sąjungos atstovu Algiu Čapliku, Tvarkos ir teisingumo partijos nare Vanda Birute Genevičiene. Savo apsisprendimą siekti Seimo nario statuso taip pat yra pareiškusi ekonomistė Aušra Maldeikienė ir buvęs Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Žydrūnas Plytnikas.

LLP kandidatė savo galimybes varžytis su tokia gausybe politikų įvertino teigiamai, nors pergalės ar pralaimėjimo nesureikšmino. Anot L. Astros, neparlamentinės partijos kelia valstybei ir visuomenei aktualias problemas, dėl kurių turėtų būti plačiau diskutuojama.

"Anksčiau aš buvau didesnė pesimistė, o neparlamentinės partijos keldavo savo tikslus vien iš savigarbos ir pilietinės pareigos. Dabar aš įžvelgiu, kad rinkėjai tapo išmintingesni, nes mato skirtumą tarp neparlamentinių partijų pažadų ir realaus rezultato", – sakė L. Astra.

Lietuvos liaudies partija dalyvauja rinkimuose

Lietuvos liaudies partija dalyvauja šių metų kovo 1 d. vyksiančiuose rinkimuose į savivaldybių tarybas ir tiesioginiuose mero rinkimuose, bei kelia kandidatų sąrašus šiose savivaldybėse – Jurbarke, Kalvarijoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Švenčionyse, Vilniuje ir Visagine.

Tiesioginiuose mero rinkimuose nuo partijos dalyvauja šie kandidatai:

LLP pirmininkas Andrius Šedžius – Šiaulių mieste, LLP pirmininko pavaduotojas Rimantas Kumpis – Visagine, LLP pirmininko pavaduotojas Vytautas Žagūnis – Panevėžio mieste, LLP tarybos narys Gintaris Stoškus – Jurbarko rajone, Nerijus Šidlauskas – Kalvarijoje, Vitalijus Balkus – Vilniaus mieste.

Kviečiame paaukoti keliamų kandidatų sąrašui ir merams. Mūsų rinkiminė sąskaita Swedbanke – LT337300010140990417

Lietuvos liaudies partija  dalyvauja ir naujuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Žirmūnų rinkimų apygardoje Nr.4. Kandidate į Seimo narius kelia pirmininko pavaduotoją Lilijaną Astrą.

Būtume dėkingi, jei paaukotumėte kandidatui Žirmūnų rinkimų apygardoje  į rinkiminę sąskaitą Swedbanke – LT687300010141462177

 

Linkime visiems sėkmingų rinkimų ir gerų rezultatų !

Airijos lietuviai pagerbė Joną Vytautą Žemaitį

Airijos lietuvių golfo draugija „Vyčiai“ gruodžio 6 dieną šalia Dublino sukvietė golfo mėgėjus į rengiamą golfo turnyrą skirtą Lietuvos partizanų vado ir valstybės vadovo Jono Vytauto Žemaičio 60-tosioms mirties metinėms paminėti.

Turnyre sudalyvavo 8 golfo mėgėjai. 6 iš Dublino ir 2 iš Klaipėdos, specialiai atvykę sudalyvauti rengiamame turnyre.

Turnyre pirma vieta atiteko Rolandui Vizbarai, antra vieta – Gintarui Jakštui ir trečia vieta – Justui Bujanauskui.

Renginio dalyviai buvo apdovanoti paguodos prizais bei nugalėtojo taure, kuriuos įsteigė Lietuvos liaudies partijos Airijos skyrius.

Golfo draugijos prezidentas bei Lietuvos liaudies partijos Airijos skyriaus valdybos narys Ridas Bieliajevas įteikdamas rėmėjų prizus pasidžiaugė jog turnyras sulaukė svečių iš Lietuvos. Jo teigimu, tai paskata mūsų draugijai ir toliau rengti tokio pobūdžio turnyrus. Taip pat pabrėžė jog Lietuvos liaudies partija labai džiaugiasi tokiomis iniciatyvomis kurios turi išliekamąją vertę bei telkia lietuvius Airijoje.

Turnyro organizatorius, draugijos „Vyčiai“ narys Andrius Ribačiauskas paskatino draugijos narius plėsti veiklą, traukti narius ir visiems aktyviau įsilieti į organizacijos valdimą. Jis padėkojo Lietuvos liaudies partijai už įsteigtus prizus ir pasidžiaugė jog Airijoje yra judėjimas kuriam aktualu prisiminti ir pagerbti Lietuvos didvyrius tokius kaip Jonas Žemaitis, kurių dėka Lietuva išliko stipri ir atgavo laisvę.

Sekančią dieną, sekmadienį, lietuvių kunigas Airijoje Egidijus Arnašius aukojo šventas mišias už Joną Vytautą Žemaitį.

Renginio organizatoriai pakvietė visus golfo mėgėjus aktyviai sudalyvauti kitame, pavasarį rengiamame golfo turnyre.

 

Airijos lietuvių golfo draugija „Vyčiai“

   

g2  g1  

g

Visuotinis LLP Airijos skyriaus narių suvažiavimas

2014 m. gruodžio 7 dieną LLP Airijos skyrius sukvietė visus narius į pirmąjį skyriaus visuotinį suvažiavimą.

Suvažiavimo metu buvo pristatomi kandidatai į skyriaus pirmininko pavaduotojo postą finansų grupės vadovo postą bei etikos ir procedūrų komisijos narius.

Po visuotinio balsavimo skyriaus pirmininko pavaduotoju vienbalsiai išrinktas Audrius Gelčys. Finansų grupės vadovo poste vienbalsiai išrinktas Mindaugas Butvinskas. Suvažiavimo metu buvo pritarta sudaryti etikos ir procedūrų komisiją kurioje atstovautų komisijos pirmininkas Ridas Bieliajevas, bei komisijos nariai: Rolandas Skersys, Evelina Udevenkovaitė, Algimantas Skačkobaras.

Partijos skyriaus pirmininkas Jonas Gumbelevičius sveikindamas susirinkusius narius, džiaugėsi jog į pirmąjį suvažiavimą susirinko gana gausus būrys narių ir palinkėjo išrinktiems atstovams neužmigti ant laurų, ir toliau rodyti pavyzdį visiems nariams ir atsakingai veikti visos partijos labui.

Po oficialiosios renginio dalies sekė laisvoji renginio dalis. Savo muzika susirinkusius džiugino nauja partijos narė Rasa Andužienė iš Cavan‘o miesto. Taip pat renginio metu buvo galima paragauti nuostabiai paruoštų ir paserviruotų partijos narės Žydrės Seporaitienes patiekalų.

Dar kartą visiems ačiū jog jungiatės ir aktyviai dalyvaujate.

 

LLP Airijos skyrius

Suvaziavimas1     Suvaziavimas2 

Suvaziavimas