Airijos lietuviai pagerbė Joną Vytautą Žemaitį

Airijos lietuvių golfo draugija „Vyčiai“ gruodžio 6 dieną šalia Dublino sukvietė golfo mėgėjus į rengiamą golfo turnyrą skirtą Lietuvos partizanų vado ir valstybės vadovo Jono Vytauto Žemaičio 60-tosioms mirties metinėms paminėti.

Turnyre sudalyvavo 8 golfo mėgėjai. 6 iš Dublino ir 2 iš Klaipėdos, specialiai atvykę sudalyvauti rengiamame turnyre.

Turnyre pirma vieta atiteko Rolandui Vizbarai, antra vieta – Gintarui Jakštui ir trečia vieta – Justui Bujanauskui.

Renginio dalyviai buvo apdovanoti paguodos prizais bei nugalėtojo taure, kuriuos įsteigė Lietuvos liaudies partijos Airijos skyrius.

Golfo draugijos prezidentas bei Lietuvos liaudies partijos Airijos skyriaus valdybos narys Ridas Bieliajevas įteikdamas rėmėjų prizus pasidžiaugė jog turnyras sulaukė svečių iš Lietuvos. Jo teigimu, tai paskata mūsų draugijai ir toliau rengti tokio pobūdžio turnyrus. Taip pat pabrėžė jog Lietuvos liaudies partija labai džiaugiasi tokiomis iniciatyvomis kurios turi išliekamąją vertę bei telkia lietuvius Airijoje.

Turnyro organizatorius, draugijos „Vyčiai“ narys Andrius Ribačiauskas paskatino draugijos narius plėsti veiklą, traukti narius ir visiems aktyviau įsilieti į organizacijos valdimą. Jis padėkojo Lietuvos liaudies partijai už įsteigtus prizus ir pasidžiaugė jog Airijoje yra judėjimas kuriam aktualu prisiminti ir pagerbti Lietuvos didvyrius tokius kaip Jonas Žemaitis, kurių dėka Lietuva išliko stipri ir atgavo laisvę.

Sekančią dieną, sekmadienį, lietuvių kunigas Airijoje Egidijus Arnašius aukojo šventas mišias už Joną Vytautą Žemaitį.

Renginio organizatoriai pakvietė visus golfo mėgėjus aktyviai sudalyvauti kitame, pavasarį rengiamame golfo turnyre.

 

Airijos lietuvių golfo draugija „Vyčiai“

   

g2  g1  

g

Visuotinis LLP Airijos skyriaus narių suvažiavimas

2014 m. gruodžio 7 dieną LLP Airijos skyrius sukvietė visus narius į pirmąjį skyriaus visuotinį suvažiavimą.

Suvažiavimo metu buvo pristatomi kandidatai į skyriaus pirmininko pavaduotojo postą finansų grupės vadovo postą bei etikos ir procedūrų komisijos narius.

Po visuotinio balsavimo skyriaus pirmininko pavaduotoju vienbalsiai išrinktas Audrius Gelčys. Finansų grupės vadovo poste vienbalsiai išrinktas Mindaugas Butvinskas. Suvažiavimo metu buvo pritarta sudaryti etikos ir procedūrų komisiją kurioje atstovautų komisijos pirmininkas Ridas Bieliajevas, bei komisijos nariai: Rolandas Skersys, Evelina Udevenkovaitė, Algimantas Skačkobaras.

Partijos skyriaus pirmininkas Jonas Gumbelevičius sveikindamas susirinkusius narius, džiaugėsi jog į pirmąjį suvažiavimą susirinko gana gausus būrys narių ir palinkėjo išrinktiems atstovams neužmigti ant laurų, ir toliau rodyti pavyzdį visiems nariams ir atsakingai veikti visos partijos labui.

Po oficialiosios renginio dalies sekė laisvoji renginio dalis. Savo muzika susirinkusius džiugino nauja partijos narė Rasa Andužienė iš Cavan‘o miesto. Taip pat renginio metu buvo galima paragauti nuostabiai paruoštų ir paserviruotų partijos narės Žydrės Seporaitienes patiekalų.

Dar kartą visiems ačiū jog jungiatės ir aktyviai dalyvaujate.

 

LLP Airijos skyrius

Suvaziavimas1     Suvaziavimas2 

Suvaziavimas

 

 

Lietuvos liaudies partija dalyvauja 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų ir tiesioginiuose merų rinkimuose

Gruodžio 4 d. vykusiame Lietuvos liaudies partijos tarybos posėdyje buvo patvirtinti kandidatų į merus ir savyvaldybių tarybas sąrašai.

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauja Jurbarko, Kalvarijos, Panevėžio, Šiaulių, Švenčionių, Vilniaus ir Visagino skyriai.

Kandidatus į merus teikia Jurbarko, Kalvarijos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus ir Visagino skyriai.

 

 

LLP informacija

Piketas dėl darbo užmokesčio ir pensijų indeksavimo būtinybės Lietuvoje

 Gruodžio 4 d. Lietuvos liaudies partijos atstovai dalyvavo pikete prie LR Seimo „Dėl darbo užmokesčio ir pensijų indeksavimo būtinybės Lietuvoje“, bei pateikė kreipimąsi į LR Seimo pirmininkę:
                  
 Lietuvos liaudies partijos vardu kreipiamės į LR  Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę
 p a r e i k š d a m i: 

Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumas neapsaugo Lietuvos gyventojų nuo kylančių kainų ir smunkančio pragyvenimo lygio.
 
Nors dėl Rusijos sankcijų smuko žemės ūkio žaliavų supirkimo kainos, bet prekybos centruose produkcija neatpigo: nei perdirbėjai, nei prekybos centrai nemažina kainų!
O juk buvo žadama, kad pieno produktai, kadangi jų nėra kur parduoti, bus tiekiami vietinei rinkai gerokai mažesnėmis kainomis, tačiau tų mažesnių kainų Lietuvos gyventojai taip ir nepamatė. 

Būtina rengti pajamų indeksavimo mechanizmą Lietuvoje, indeksuojant valstybės tarnautojų atlyginimus, pensijas, socialines išmokas.
Akivaizdu, kad pažeidžiamiausių grupių pajamų indeksavimas yra  vienintelė alternatyva, stabdant demografiškai ir ekonomiškai žalingos lietuviškos emigracijos srautus į kitas ES valstybes.        
         

Lietuvos liaudies partija

 

DSC_0576  DSC_0613  DSC_0593

Viešnagė pas partijos Garbės pirmininkę

Gražią rudens pavakarę aplankėme šiuo metu Kaltanėnuose, Švenčionių rajone, pas sūnų gyvenančią profesorę Kazimierą Prunskienę. Partijos pirmininko pavaduotojas R.Kumpis įteikė specialiai jai sukurtą Garbės pirmininkės ženklą , fotografas Antanas Ališauskas padovanojo to laikmečio, kuomet K.Prunskienė buvo pirmosios vyriausybės premjerė, meninę nuotrauką. 

Partijos pirmininko pavaduotoja Lilijana Astra, LLP įkurėjai įteikė nario bilietą pažymėtą Pirmuoju numeriu.

Su Profesore maloniai vakarojome – dalinomės prisiminiamis, dainavome liaudies dainas.

 

LLP sekretoriatas

DSC_0464      DSC_0454

DSC_0458      DSC_0487

foto      kartu

 

Airijos lietuviai – pilnateisiai Lietuvos liaudies partijos nariai

2014 m. lapkričio 2 d. Airijoje, Dubline, įvyko šventinis Lietuvos liaudies partijos Airijos skyriaus narių pažymėjimų įteikimo vakaras. Renginyje  lankėsi Lietuvos liaudies partijos pirmininkas Andrius Šedžius, kuris skyriaus nariams  įteikė nario pažymėjimus.

Renginio metu dalyviai klausėsi muzikinės programos bei dalyvavo šventinėje loterijoje.

Partijos pirmininkas pasidžiaugė, kad tautiečiai, nesvarbu kur bebūtų, nėra abejingi Lietuvai, imasi iniciatyvos dalyvauti savo šalies politiniame gyvenime, atsakingai žiūri į artėjančius savivaldos rinkimus.

                      Airijos skyriaus pirmininkas Jonas Gumbelevičius savo kalboje pristatė skyriuje vykusius renginius nuo jo įsikūrimo (2014m. kovo 31d.) Pasidžiaugė, jog skyrius per keletą mėnesių sugebėjo pritraukti apie 160 narių ir išlieka vienas aktyviausių skyrių partijoje. ,,Šiuo metu mūsų pagrindinis tikslas – gausinti skyriaus narių gretas, stiprinti valdymo aparatą, taip užtikrinant efektyvų ir veiksmingą skyriaus darbą“ – pabrėžė pirmininkas ir vardijo, kad skyriaus valdybai šiuo metu atstovauja Ridas Bieliajevas, Darius Narbutas, Mindaugas Butvinskas ir Audrius Gelčys, kad jau veikia finansų grupė, o artimiausiu metu bus įkurta ir etikos bei procedūrų komisija.

                        Pasak Airijos skyriaus pirmininko Jono Gumbelevičiaus, oficialus partijos nario pažymėjimo įteikimas – tai ne tik Airijoje gyvenančių lietuvių paskatinimas aktyviau imtis politinės veiklos, bet ir atsakomybė už tai, kas joje vyksta. Jis taip pat pasidžiaugė, kad partijos skyriaus gretas aktyviai pildo ne tik sostinėje Dubline įsikūrę tautiečiai, bet ir gyvenantieji  Navan, Monaghan, Oldcastle, Carrickmacross bei kitose vietovėse.

                      Lietuvos liaudies partijos Airijos skyriaus nariai užsimoję atlikti nemažai darbų: tai dvigubos pilietybės klausimai, lietuvybės stiprinimas išeivijos tarpe.  Taip pat ketinama atidaryti Airijoje pusiau valstybės finansuojamą vaikų darželį, kuriame vaikai būtų ugdomi gimtąja kalba, – partijos vadovai  šiuo klausimu jau yra raštu kreipęsi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

                      Renginio metu buvo akcentuota, jog Airijos lietuviai, neabejingi politinei veiklai, mielai prašomi prisijungti prie šios politinės jėgos  kartu siekiant bendrų užsibrėžtų tikslų tautos labui.

                      Airijos skyrius už paramą organizuojant renginį dėkoja atlikėjams: Raimondai Masiulytei, Jūrai Petkui, Monaghan vaikų grupei ,,Musmiriukai”, Carrickmackros vaikų grupei ,,Baltieji perliukai”.

DSC_0093  DSC_1032DSC_0204DSC_0905  DSC_1184

 

Lietuvos liaudies partija dalyvaus savivaldybių tarybų rinkimuose

Lietuvos liaudies partija ruošiasi dalyvauti 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose, bei tiesioginiuose merų rinkimuose.

Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Jurbarko, Visagino, Kalvarijos, Plungės, Švenčionių rajonuose formuojami kandidatų sąrašai.

Tiesioginiuose merų rinkimuose savo kandidatus kels Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Visagino, Jurbarko, Plungės, Kalvarijos skyriai.

 

LLP informacija

Dublino skyrius dalyvavo labdaros renginyje

Spalio 11 d. Dubline įvyko labdaros renginys, kurį organizavo Airijoje įkurta pelno nesiekianti organizacija "Airijos lietuviams rupi", bendradarbiaujanti kartu su „Mamų unija“ Lietuvoje.

Lietuvos liaudies partijos Airijos skyrius dalyvavo šioje, Dubline surengtoje, labdaros vakarienėje. Iškilmingame renginyje kalbą sakė Airijos skyriaus pirmininkas Jonas Gumbelevičius, LLP tarybos narys Darius Narbutas, bei LLP Airijos sk. valdybos narys Audrius Gelčys.

Tarp vakaro svečių buvo ir Lietuvos ambasadorė Airijoje Rasa Adomaitienė.

Vakarienės matu buvo surinkta 4436 eurai, kurie bus skirti Lietuvoje vėžiu sergantiems vaikams.

 

Dublino skyrius

Lietuvos liaudies partija Airijoje

1a 2a 3a 4a 5a 6a

Panevėžio skyrius miesto šventėje

Rugsėjo 5-7 dienomis Panevėžyje vyko 511 metų paminėjimo šventė.

Miesto šventėje dalyvavo ir Vytauto Žagūnio vadovaujamas Lietuvos liaudies partijos (LLP) Panevėžio skyrius. Partiečiai įsikūrė LLP palapinėje geriausioje miesto Laisvės aikštėjes vietoje. Čia buvo bendraujama su miestelėnais aktualiomis miestui temomis, dalinamos LLP skrajutės, balionai, vaišinamasi  arbata.

Panevėžio miesto šventėje apsilankė ir Lietuvos liaudies partijos pirmininkas Andrius Šedžius. Kartu su gausiu LLP Panevėžio skyriumi dalyvavo miesto eisenoje. Išdalinti daugiau nei tūkstanis žalių balionų su LLP ženklu papuošė miestą.

Dėkojame aktyviems Panevėžio skyriaus nariams už gražų partijos pristatymą miesto šventėje.

_MG_3723 (Medium) _MG_3954 (Medium) _MG_3960 (Medium) _MG_4044 (Medium) IMG_7087 (Medium)

Dublino skyrius dalyvavo Baltijos kelio bėgime

Aktyvus ir sparčiai gausėjantis Lietuvos liaudies partijos Dublino skyrius, kuriam vadovauja Jonas Gumbelevičius, rugpjūčio 23-ią dieną dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendruomenių Airijoje sukviestame 25-ąjame Baltijos Kelio minėjime ir draugiškame bėgime Dubline. 

Nuoširdžiai sveikiname Dublino skyriaus aktyvistus !

Baltic Way6 Baltic Way2 Baltic Way3 Baltic Way Baltic Way5 Baltic Way4