Juodojo kaspino diena

Rugpjūčio 23-oji Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena, prisimenant Molotovo-Ribbentropo pakto metines ir jo slaptuosius protokolus, kuriais stalininė Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija 1939 metais neteisėtai pasidalino Europą ir panaikino Baltijos šalių nepriklausomybę. Po 50 metų, 1989-ųjų rugpjūčio 23-ą Baltijos kelyje liudijome mūsų laisvės troškimą ir vienybės jėgą: per 2 mln. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, išreišdami Baltijos šalių solidarumą ir norą būti laisvais, susikibo rankomis sudarydami gyvą grandinę per tris Baltijos valstybes. Šią dieną pagerbiame ir stalinizmo bei nacizmo aukas: Pirčiupiai, Ablinga, Paneriai ir Rainiai, Pravieniškės … Tai – skaudūs mūsų šalies randai. Tačiau, jeigu mūsų tauta, ne kartą užimta, naikinta, deginta ir žudyta, sugebėjo atsitiesti, atkurti nepriklausomybę, vadinasi, ji tvirta. To neturime pamiršti .

Šią  svarbią dieną tiek mums, tiek visai Europai, kviečiame dalyvauti jos renginiuose

 Rugpjūčio 24-ąją Ukraina švenčia savo nepriklausomybės dieną. Jos žmonės šiandien kovoja su brutualia agresija, siekiančia destabilizuoti šalį.  Linkime Ukrainos žmonėms vienybės bei stiprybės ginant savo nepriklausomybę.Mes – su Jumis.

 

Lietuvos liaudies partijos vadovybė

Įvykęs Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas

Š.m. birželio 13 d. įvyko Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimo metu pilietis Andrius Šedžius  buvo pakartotinai pašalintas iš Lietuvos liaudies partijos narių ir atšauktas iš Lietuvos liaudies partijos pirmininko pareigų. Lietuvos liaudies partijos pirmininku tapo Aras Sutkus iš Kauno.

Suvažiavimo metu buvo papildyta Lietuvos liaudies partijos Tarybos sudėtis.

 

LLP sekretoriatas

DĖL NETEISĖTAI ORGANIZUOTO LIETUVOS LIAUDIES PARTIJOS SUVAŽIAVIMO ŠIAULIUOSE Š.M. GEGUŽĖS 9 D.

  Informuojame, kad š.m. gegužės 9 d. Šiauliuose piliečio Andriaus Šedžiaus organizuotas neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, nėra ir nebuvo patvirtintas LLP  Taryboje, kuri pagal partijos įstatus tvirtina suvažiavimo datą, vietą ir delegatų kvotas. Tokiu būdu, šis suvažiavimas yra neteisėtas ir klaidinantis Lietuvos liaudies partijos partijos narius, visuomenę bei žiniasklaidą.

Atkreipiame dėmesį, kad piliečio Andriaus Šedžiaus savavališkai sušauktame neeiliniame LLP suvažiavime visi sprendimai, kurie buvo priimti yra negaliojantys.

 

Rimantas Kumpis

Lietuvos liaudies partijos vicepirmininkas

Lietuvos liaudies partijos Valdybos pirmininkas

Svarbi informacija partijos nariams

Gerbiami partijos nariai,

Informuojame jus, kad š.m. gegužės 9 d. turėsiantis įvykti neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, kurį skelbia Andrius Šedžius, nėra suderintas su partijos Taryba. Jokio Tarybos sprendimo ar pritarimo šiam suvažiavimui NĖRA.

Vadovaujantis LLP įstatų 28 p. partijos Taryba turi patvirtinti suvažiavimo delegatus:

1.       <…> LLP Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja LLP Tarybos nariai ir skyrių delegatai, kurių skaičius nustatomas proporcingai skyriaus narių skaičiui pagal LLP Tarybos patvirtintas kvotas. 

Jokio tarybos posėdžio surengti šiam (2015.05.09 d.) suvažiavimui nebuvo ir jokios delegatų kvotos NĖRA patvirtintos. Taip pat LLP Taryboje nebuvo aptarta partijos programa, partijos įstatų pakeitimai/papildymai, bei kiti klausimai kurie turi būti pristatyti neeiliniame suvažiavime.

Todėl akcentuojame, kad toks, Andriaus Šedžiaus, savavališkai sušauktas neeilinis partijos suvažiavimas yra NETEISĖTAS ir visi sprendimai, kurie bus priimti šio suvažiavimo metu, bus NETEISĖTI ir NEGALIOJANTYS.

 

 

Lietuvos liaudies partijos Valdyba

LLP Valdybos pirmininkas R.Kumpis

Lietuvos liaudies partijos Tarybos sprendimas

Šių metų kovo 20 dieną Lietuvos liaudies partijos Taryba vienbalsiai priėmė sprendimą pašalinti Andrių Šedžių iš partijos, todėl jis nebegali vykdyti partijos pirmininko pareigų.

Teisinis šio sprendimo pagrindas – Lietuvos liaudies partijos įstatų 14 straipsnis, skelbiantis: ,,Narys gali būti pašalintas iš politinės partijos, jeigu nesilaiko politinės partijos įstatų, suvažiavimo, Tarybos ir/ar kitų politinės partijos organų nutarimų, destruktyviai veikia politinės partijos nenaudai. Sprendimą dėl pašalinimo iš politinės partijos priima politinės partijos skyriaus susirinkimas arba Taryba 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma“.

Lietuvos liaudies partijos įstatų 9.2. punktas skelbia, kad partijos nario, o Andrius Šedžius toks buvo, pareiga ,,laikytis politinės partijos įstatų, vykdyti suvažiavimų, konferencijų, Tarybos ir kitų politinės partijos organų nutarimus“.

Daugelį Tarybos ir eilinių partijos narių jau seniai šokiravo įžūli ir autokratiška Andriaus Šedžiaus elgsena:

– vienvaldiški partijos pirmininko sprendimai, ignoruojant daugumos Tarybos bei 

   Valdybos narių nuomonę;

–  destrukcija, skaldanti partiją, supriešinanti jos narius;

  –  prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas;

  –  partijos vardo diskreditavimas bei jos narių šmeižimas;

  –  neatitinkančių tikrovės faktų apie partiją skleidimas.

 

A.Šedžiaus pašalinimą iš partijos lėmė 2015 m kovo 20 d. vienbalsiai priimtas Tarybos posėdžio sprendimas, nes buvęs pirmininkas ignoravo Tarybos narių argumentus dėl nepagrįstai skubotos jo pasiūlytos suvažiavimo datos – 2015 m. balandžio 11 d. Andrius Šedžius, nepaisydamas Tarybos sprendimo, peržengęs savo įgaliojimų ribas, vienasmeniškai nutarė ir paskelbė neeilinį partijos suvažiavimą savo nuožiūra. Akivaizdu, kad bandymas surengti tariamą suvažiavimą be LLP Tarybos pritarimo ir pažeidžiant partijos įstatus yra negalimas. Tokiam „suvažiavimui“ įvykus, jo sprendimai nebus teisėti ir LLP pripažįstami.

Dėl netinkamų, teisinius ir bendražmogiškus principus pažeidžiančių Andriaus Šedžiaus veiksmų, Lietuvos liaudies partija patiria labai didelę politinę, moralinę ir finansinę žalą.

Politinė partija – tai bendrų idėjų ir vertybių pagrindu laisvanoriškai veikiantis piliečių susivienijimas, turintis savivaldos teisę. Politinė partija negali būti verčiama vieno asmens nuosavybe ir veikti pagal verslo įmonės principą. Partijos vadovas nėra UAB direktorius ir privalo atsižvelgti į teisėtai veikiančio partijos valdymo organo sprendimus. Šiuos pamatinius kolegialaus darbo principus ir ignoravo Andrius Šedžius, sistemingai pažeisdamas Lietuvos liaudies partijos įstatus.

Lietuvos liaudies partijos Taryba, susirinkusi balandžio 11 d. Kaune, į posėdį dar kartą patvirtina kovo 20 d. Tarybos sprendimą pašalinti Andrių Šedžių iš partijos narių, tuo pačiu atsiriboja nuo visų Andriaus Šedžiaus viešoje erdvėje skleidžiamų tikrovės neatitinkančių pareiškimų.

Lietuvos liaudies partijos 2015 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimu neeilinis LLP  suvažiavimas įvyks š.m. birželio 13 d.

 

Lietuvos liaudies partijos taryba

2015 m. balandžio 11 d.

Kaunas

Skirkite 1% nuo gyventojų pajamų mokesčio

Gerbiamieji,

Iki šiol Jūs turėjote galimybę pervesti 2 % nuo valstybei sumokėto pajamų mokesčio pasirinktai įstaigai ar organizacijai. Šiandien atsirado galimybė dar 1 % skirti  politinei partijai ir taip išreikšti savo politinę valią.

Jei Jūs pritariate mūsų partijos idėjoms, Jūsų parama mums labai reikalinga.

Todėl maloniai kviečiame skirti Lietuvos liaudies partijai 1 % nuo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) bei pateikiame nuorodą į Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapį  http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Jame rasite patvirtintas prašymo bei formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

Atkreipkite dėmesį – mūsų partijos identifikacinis nr. (E2 eilutėje) yra 302500733.

Jei deklaraciją pildote internetu, prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtos Elektroninio deklaravimo sistemos – http://deklaravimas.vmi.lt.

Mums svarbus kiekvienas rėmėjas, tad jeigu Jūs norėtumėte, kad mes žinotume, jog skyrėte mums 1% nuo savo sumokėto GPM, maloniai prašome atsiųsti savo kontaktinę informaciją.

 

Dėkojame Jums už Jūsų paramą.

Protesto piketai „Sugrąžinkime mažąjį Gabrielių“

Vasario 9 d. Lietuvos liaudies partijos aktyvistai kartu su visuomeninių organizacijų nariais surengė protesto piketus prie LR Prezidentūros, LR Vyriausybės ir Švedijos karalystės ambasados dėl Gabrieliaus Bumbulio perdavimo Lietuvai.

 

 

2015 m. vasario 9 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

Kreipimasis

Jūsų Ekscelencija,

 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 13 straipsnis „Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenumato kitaip“ – gina ir saugo  mūsų valstybės piliečius nuo galimos užsienio šalių savivalės.

Lietuvos vykdomosios institucijos – Prezidentė, Vyriausybė, Užsienio reikalų ministerija – atsakingos už užsienio politiką ir nepilnamečio Lietuvos piliečio Gabrieliaus Bumbulio prigimtinę teisę  sugrįžti į Tėvynę,  nevykdo LR Konstitucijos numatyto įpareigojimo globoti savo piliečius užsienyje.

Prašome imtis visų teisinių veiksmų dėl Lietuvos Respublikos piliečio Gabrieliaus Bumbulio teisėto grąžinimo į Lietuvą.

 

Andrius Šedžius

Lietuvos liaudies partijos pirmininkas

 

Visuomeninių judėjimų atstovai

 DSC_0940 DSC_0941 DSC_0943 DSC_0969 DSC_1017DSC_0976 DSC_0980 DSC_0988  

Kreipimasis į LR Premjerą

PAREIŠKIMAS

2015 m. VASARIO 2 d.

Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui

Algirdui Butkevičiui

DĖL NEPASITIKĖJIMO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRU

 

Lietuvos Respublikos piliečių teisės aiškiai išdėstytos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Pagal dvišalę sutartį su Švedijos karalyste visi Lietuvos piliečiai, iškilus teisinės pagalbos klausimams, privalo būti perduoti Lietuvos Respublikos institucijų žiniai.

2015 metų sausio 26 dieną Lietuvos Respublikos nepilnametis pilietis Gabrielius Bumbulis, dingęs Norvegijos Molmės mieste, buvo sulaikytas Švedijos karalystėje. Nors rezonansinį atgarsį tiek Lietuvoje, tiek Skandinavijoje sukėlęs įvykis buvo aprašomas spaudoje bei internetiniuose portaluose, Lietuvos užsienio reikalų ministerija nerodė iniciatyvos ir buvo abejinga mažamečio Lietuvos piliečio likimui. Tik žiniasklaidos spaudžiama Lietuvos diplomatinė tarnyba 2015 metų sausio mėnesio 31 dieną kreipėsi į Švedijos ambasadą, kai vaikas jau buvo perduotas Norvegijos karalystės, su kuria Lietuva neturi dvišalės bendradarbiavimo sutarties, žinion.

Toks URM elgesys yra netoleruotinas ir Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, kaip praradęs visuomenės pasitikėjimą, negali toliau eiti ministro pareigų.

 

Andrius Šedžius

Lietuvos liaudies partijos pirmininkas