Įvykęs Lietuvos liaudies partijos suvažiavimas

Š.m.  birželio 11 d. įvyko Lietuvos liaudies partijos (LLP) ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo renkamas Lietuvos liaudies partijos pirmininkas. Juo tapo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas. Suvažiavime taip pat buvo patvirtinta nauja partijos vadovybė.

 

LLP sekretoriatas

Pasirinkimas bus – ką tai reiškia? (video)

Lietuvos Liaudies Partija sako: pasirinkimas Seimo rinkimuose rudenį bus! Tačiau iš žmonių komentarų matosi, kad rinkėjai nelabai supranta, kas yra tas pasirinkimas, kaip jie turėtų rinktis. Todėl reikia šiek tiek paaiškinti frazės “pasirinkimas bus” turinį.

Kiekvienas politikas – tarsi virėjas, kuris išeidamas į viešumą siūlo savo “meniu” – valgiaraštį. O rinkimuose mes dažniausiai renkamės, vietoje valgiaraščio (politinės programos), žiūrėdami į virėją (politiką). Dažnai sakome “patinka” arba “nepatinka”, “tikiu”, arba ” netikiu”. Čia būtų lygiai tas pat, jeigu matydami gražią virėją, tikėtumėtės gardžių patiekalų vien todėl, kad ji graži. O juk taip nėra. Gali pasitaikyti virėja, su kuria prie altoriaus eiti visai nesinori, bet valgį gamina ji nuostabiai.

Tas pat ir su politikais. Reikia žiūrėti ne į jų išvaizdą, ar kokiai partijai atstovauja, o ką jie konkrečiai “kepa”, “verda”? Paminėsiu porą pavyzdžių, kaip dažniausiai apsigauna rinkėjas. Continue reading

Lietuvos liaudies partijos suvažiavimas

Mielieji,

Šių metų birželio 11 d. Vilniuje vyks ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos liaudies partijos suvažiavimas, kuriame rinksime partijos pirmininką, Tarybą ir apspręsime kokiu keliu eisime toliau.

Šiame sudėtingame dabar vykstančiame  Lietuvos politiniame ir ekonominiame gyvenime mums artimas Nepriklausomybės akto signataro Rolando Paulausko  požiūris Į Lietuvos problemas ir keliai, kaip tas problemas spręsti, todėl pakvietėme jį vesti mūsų partijos sąrašą šių metų Seimo  rinkimuose.

Rolando Paulausko  atsakymas:

,,Šių metų rinkimai daugeliui Lietuvos žmonių sudėtingi ta prasme kad, kaip žmonės sako, “nėra ką rinktis”. Partijos supanašėjo, nesuprasi, kuo jos besiskiria. Ir priimdamas Lietuvos Liaudies partijos kvietimą, kartu su mūsų gretų žmonėmis, noriu pasiūlyti visiems pasirinkimo galimybę. Galimybę rinktis ne pagal paskiras pavardes, pagal veidus, o pagal pažiūras. O tos pažiūros, kaip jau sakiau, atsispindi “Naktigonėse”, ELTOS pokalbiuose, publikacijose įvairiuose laikraščiuose. O koncentruotu pavidalu, jeigu Jutube įrašysite mano pavardę, jūs rasite video “Tautinės valstybės išlikimo pamatas”, arba kitaip tariant “15 punktų”. Ten išsakytas daugelio dešimtmečių apmąstymo rezultatas.

Kartu su Lietuvos Liaudies partija mes siūlysime rinktis ne paskiras pavardes (nors be abejo, bus ir pavardės, bus rinkimų sąrašas). Mūsų pavardžių sąraše bus žmonės, visi telpantys, kaip mes vadiname, į bendrą prasmių lauką. Vienodo mąstymo žmonės suteikia garantiją, kad kai ateis laikas pakelti ranką už vieną ar kitą įstatymo nuostatą – jie ir laikysis bendrų pažiūrų. Nes jeigu žmonės pažiūrų sistemos neturi – partijos suvienodėja, todėl ir balsavimai atrodo keisti ir neatstovauja rinkėjų pasaulio suvokimo.

Taigi mes išeinam su žinia, kad pasirinkimas – bus! Didelių pinigų mes, žinoma, neturėsim, todėl negalėsime nupirkti ir žiniasklaidos. Internetinė erdvė bus mūsų pagrindinė aikštelė. Todėl visus neabejingus žmones, pritarančius mūsų pasirinkimui, raginu platinti šią žinią: PASIRINKIMAS RUDENĮ BUS! IR TEGAUSĖJA MŪSŲ GRETOS!“

Čia pagrindiniai prioritetiniai 15 punktų, kurie mums ir tikimės Jums yra svarbūs :

 1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj.
 2. Tautinio santykio išsaugojimas.
 3. Valstybė žemėje – tautos namai.
 4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas.
 5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia ir dabar.
 6. Ar Lietuvoje pilietis ar norintis joje gyventi?
 7. Ar Jūs pirma lietuvis ar tikintysis?
 8. Ar lietuvis ar kokios nors partijos narys?
 9. Ar lietuvis ar europietis.
 10. Ar kitatautis ar kitatautis Lietuvoje?
 11. Tik iš dviejų gimsta trečias.
 12. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir su pareigomis.
 13. Kalba– pagrindinė tautos savimonės dedamoji.
 14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
 15. MES svarbiau už AŠ.

 

Kviečiame Jus  dalyvauti ir apie tai  pranešti  LLP sekretoriatui. Apie laiką ir vietą  pranešime vėliau.

 

LLP sekretoriatas

868032533

860684676

ROLANDAS PAULAUSKAS. PASIRINKIMAS BUS!

Rolandas-VDA-300x169-300x169 Neseniai viešoje erdvėje pasirodė Lietuvos Liaudies partijos kreipimasis į mane ir Zigmą Vaišvilą su kvietimu dalyvauti kartu šių metų rinkimuose į Seimą. Tikiuosi, kad Zigmas Vaišvila atsakys už save pats, o aš priimu Liaudies partijos kvietimą. Manau, kad tas kvietimas buvo padarytas dėl tų šimtų videofilmų internete. Tuose filmuose jau dešimtmečiais išsakomos mintys, pasiūlymai įvairiausiais Lietuvos valstybės ir Tautos klausimais. Continue reading

Lietuvos liaudies partijos atviras kvietimas signatarams R.Paulauskui ir Z.Vaišvilai

Gyvename laikotarpiu, kada rinkėjas beveik neturi pasirinkimo. Visos politinės partijos vienodos, ką įrodo masiški jų narių perbėgimai iš vienos partijos į kitą. Partijos nebeturi savitų idėjų, pažiūrų, pasaulėžiūros.

Lietuvos politinėje opozicijoje šiuo metu yra dvi ryškios asmenybės: signatarai Rolandas Paulauskas ir Zigmas Vaišvila. Rolandas Paulauskas suformulavo tautinės valstybės išlikimo pamatus, pasaulėžiūrą. Zigmas Vaišvila išsiskiria savo nenuilstama kova prieš naująją politinę nomenklatūrą.

Lietuvos Liaudies partija kviečia signatarus Rolandą Paulauską ir Zigmą Vaišvilą kartu formuoti LLP sąrašą ir dalyvauti Seimo rinkimuose.

Lietuvos liaudies partijos Vadovybė