Užuojauta dėl lėktuvo katastrofos

2015-tų metų spalio 31-ąją dieną, Vėlinių išvakarėse visą pasaulį apskriejo žinia apie  Rusijos aviakompanijos „Kogalymavia“ lėktuvo Airbus A321 katastrofą, įvykusią virš Egipto teritorijos, Sinajaus pusiasalyje.

Lietuvos liaudies partija visa širdimi prisideda prie daugelio Lietuvos gyventojų, Lietuvos Prezidentės ir kitų valstybės vadovų išreikštų užuojautų bei linki broliškai rusų tautai, žuvusiųjų artimiesiems, Rusijos valstybės vadovams  tvirtybės, išminties ir susitelkimo šią sunkią nelaimės valandą. 

 

Lietuvos liaudies partijos vadovybė

Susitikimas su LR Teisingumo viceministru Juliumi Pagojumi

Š.m. spalio 27 d. įvyko Lietuvos Teisingumo viceministro Juliaus Pagojaus ir LLP neformalaus pirmininko Aro V. Sutkaus, LLP Valdybos pirmininko Rimanto Kumpio, LLP sekretoriato vadovės ir Valdybos narės Danguolės Tautvydienės susitikimas. Šio susitikimo dingstimi tapo kolektyvinis partijos narių laiškas Teisingumo ministerijai apie susidariusią keblią situaciją, dėl formaliai partijai dar vadovaujančio pirmininko neveiklumo, dirbtinio klampinimo į skolas bei teisinės aklavietės.

Apie pasitarimo metu rastus konstruktyvius sprendimus buvo informuota Valdyba, kurios posėdis įvyko netrukus. 

 

LLP sekretoriatas

TALKA už valstybinę kalbą

Mielieji,

 

per mūsų šalį keliauja ,, TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“. Renkami parašai, kad Lietuvos piliečių pasuose jų vardus ir pavardes rašytume tik valstybine lietuvių kalba.

Daug žymių Lietuvos žmonių išplatino viešą laišką Lietuvos piliečiams dėl valstybinės kalbos išsaugojimo, kuriame teigė, jog valstybinę kalbą turime branginti ir puoselėti, išsaugodami nesusiaurintą jos viešąjį naudojimą ir išskirtinį statusą tarp kitų šalyje gyvuojančių kalbų. Juk ir Konstitucijoje valstybine kalba yra paskelbta lietuvių kalba.

Seime pateiktas pasiūlymas įteisinti rašybą visais lotyniško pagrindo rašmenimis vėliau pačių autorių buvo susiaurintas iki ,,w, q ir x“ įtraukimo, nors šių ženklų vis tiek neužtektų pavardžių rašymui kitomis kalbomis.

Siekiant politinio sutarimo, santarvės ir tarpusavio pasitikėjimo Seimui buvo pateiktas alternatyvus projektas, leidžiantis įrašus nevalstybine kalba paso papildomų įrašų puslapyje.

Tokiam projektui pritaria ir TALKA. Siekiama atkreipti Seimo narių dėmesį į tai, kad visuomenė

nepalaiko siūlymų asmens dokumentuose vietoje valstybinės kalbos rašyti kitomis kalbomis ar jų raidėmis.

Kviečiame pasirašyti ir padėti rinkti parašus.

Gauti iniciatyvos ,,TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą parašų rinkimų lapus bei pasirašyti galite šiose vietose:

VILNIUS, centrinis parašų rinkimo štabas, Gedimino pr. 28/2– 506 kabinetas, Kristina Kirslienė: tel. 8606 85573, Artūras Vileita: tel. 8618 62139

 

KAUNAS: Kazimieras Garšva, tel.8616 17096; Audronė Veilentienė, tel. 837 300633, Kristina Juozapavičiūtė, tel. 8620 71800.

 

KLAIPĖDA: Marius Šileika, tel. 8647 03547, Akvilė Matulytė, tel. 8624 15950

 

PANEVĖŽYS: mieste – Greta Kildišienė, tel. 8620 90994, Kęstutis – 8641 44471, Apolonija – 8612 01021; rajone – Algimantas Birbilas, tel. 8616 19416.

Judita Šakočiuvienė, tel. 8616 19491

 

ALYTUS: Petras Valiūnas, tel. 8685 84060

 

TELŠIAI: Algirdas Tarvainis, tel. 8698 30845

 

MARIJAMPOLĖ: Audrius Stankevičius, tel. 8610 33112

 

UTENA:Valė Markūnienė: tel. 8614 72464

 

TAURAGĖ: Jolanta Vaitiekienė, tel. 8601 23038

 

Kviečiame būti aktyviais, TALKA vyksta ir kituose miestuose bei rajonuose.

Norintys gali pasirašyti ir internetu, nuorodą į elektroninio pasirašymo sistemą rasite puslapiuose

www.alkas.lt, www.propatria.lt, www.tiesos.lt

 

LLP sekretoriatas

Rugsėjo 10 d. Lietuvos liaudies partija dalyvavo protesto akcijoje

 

Mes, Lietuvos liaudies partijos nariai, kartu su kitomis visuomeninėmis bei politinėmis organizacijomis rugsėjo 10 d. dalyvavome Lietuvos profesinių sąjungos konfederacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ surengtoje visuotinėje protesto akcijoje „Baudžiavai darbe – NE ! Darbuotojų garantijų mažinimui – NE !“

Daugiau kaip du tūkstančiai žmonių ketvirtadienį Vilniuje protestavo prieš valdžios planus liberalizuoti Darbo kodeksą mažinant kai kurias garantijas darbuotojams. Piketuotojai, susirinkę prie Seimo, reiškė nepasitenkinimą valdžia, darbuotojų sąskaita bandančia spręsti šalies problemas.

Daugelis kalbėjusių teigė, jog darbuotojai nėra nusistatę prieš pokyčius, tačiau jie turi būti priimtini visiems, ne vienai darbo santykių pusei.

Po mitingo jo dalyviai, deklaruodami savo šūkius bei reikalavimus, Gedimino prospektu nužygiavo prie Vyriausybės ir išreiškė nepasitenkinimą siūlomu Darbo kodekso modeliu. 

 

IMG_2418

IMG_2410

K.Petrov

Juodojo kaspino diena

Rugpjūčio 23-oji Lietuvoje minima kaip Juodojo kaspino diena, prisimenant Molotovo-Ribbentropo pakto metines ir jo slaptuosius protokolus, kuriais stalininė Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija 1939 metais neteisėtai pasidalino Europą ir panaikino Baltijos šalių nepriklausomybę. Po 50 metų, 1989-ųjų rugpjūčio 23-ą Baltijos kelyje liudijome mūsų laisvės troškimą ir vienybės jėgą: per 2 mln. Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, išreišdami Baltijos šalių solidarumą ir norą būti laisvais, susikibo rankomis sudarydami gyvą grandinę per tris Baltijos valstybes. Šią dieną pagerbiame ir stalinizmo bei nacizmo aukas: Pirčiupiai, Ablinga, Paneriai ir Rainiai, Pravieniškės … Tai – skaudūs mūsų šalies randai. Tačiau, jeigu mūsų tauta, ne kartą užimta, naikinta, deginta ir žudyta, sugebėjo atsitiesti, atkurti nepriklausomybę, vadinasi, ji tvirta. To neturime pamiršti .

Šią  svarbią dieną tiek mums, tiek visai Europai, kviečiame dalyvauti jos renginiuose

 Rugpjūčio 24-ąją Ukraina švenčia savo nepriklausomybės dieną. Jos žmonės šiandien kovoja su brutualia agresija, siekiančia destabilizuoti šalį.  Linkime Ukrainos žmonėms vienybės bei stiprybės ginant savo nepriklausomybę.Mes – su Jumis.

 

Lietuvos liaudies partijos vadovybė

Įvykęs Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas

Š.m. birželio 13 d. įvyko Lietuvos liaudies partijos neeilinis suvažiavimas. Suvažiavimo metu pilietis Andrius Šedžius  buvo pakartotinai pašalintas iš Lietuvos liaudies partijos narių ir atšauktas iš Lietuvos liaudies partijos pirmininko pareigų. Lietuvos liaudies partijos pirmininku tapo Aras Sutkus iš Kauno.

Suvažiavimo metu buvo papildyta Lietuvos liaudies partijos Tarybos sudėtis.

 

LLP sekretoriatas

DĖL NETEISĖTAI ORGANIZUOTO LIETUVOS LIAUDIES PARTIJOS SUVAŽIAVIMO ŠIAULIUOSE Š.M. GEGUŽĖS 9 D.

  Informuojame, kad š.m. gegužės 9 d. Šiauliuose piliečio Andriaus Šedžiaus organizuotas neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, nėra ir nebuvo patvirtintas LLP  Taryboje, kuri pagal partijos įstatus tvirtina suvažiavimo datą, vietą ir delegatų kvotas. Tokiu būdu, šis suvažiavimas yra neteisėtas ir klaidinantis Lietuvos liaudies partijos partijos narius, visuomenę bei žiniasklaidą.

Atkreipiame dėmesį, kad piliečio Andriaus Šedžiaus savavališkai sušauktame neeiliniame LLP suvažiavime visi sprendimai, kurie buvo priimti yra negaliojantys.

 

Rimantas Kumpis

Lietuvos liaudies partijos vicepirmininkas

Lietuvos liaudies partijos Valdybos pirmininkas

Svarbi informacija partijos nariams

Gerbiami partijos nariai,

Informuojame jus, kad š.m. gegužės 9 d. turėsiantis įvykti neeilinis Lietuvos liaudies partijos (LLP) suvažiavimas, kurį skelbia Andrius Šedžius, nėra suderintas su partijos Taryba. Jokio Tarybos sprendimo ar pritarimo šiam suvažiavimui NĖRA.

Vadovaujantis LLP įstatų 28 p. partijos Taryba turi patvirtinti suvažiavimo delegatus:

1.       <…> LLP Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja LLP Tarybos nariai ir skyrių delegatai, kurių skaičius nustatomas proporcingai skyriaus narių skaičiui pagal LLP Tarybos patvirtintas kvotas. 

Jokio tarybos posėdžio surengti šiam (2015.05.09 d.) suvažiavimui nebuvo ir jokios delegatų kvotos NĖRA patvirtintos. Taip pat LLP Taryboje nebuvo aptarta partijos programa, partijos įstatų pakeitimai/papildymai, bei kiti klausimai kurie turi būti pristatyti neeiliniame suvažiavime.

Todėl akcentuojame, kad toks, Andriaus Šedžiaus, savavališkai sušauktas neeilinis partijos suvažiavimas yra NETEISĖTAS ir visi sprendimai, kurie bus priimti šio suvažiavimo metu, bus NETEISĖTI ir NEGALIOJANTYS.

 

 

Lietuvos liaudies partijos Valdyba

LLP Valdybos pirmininkas R.Kumpis