Daily Archives: 2017-07-09


Lietuvos politikos intelektualinio elito atstovo tekstas, oponuojantis pragaištingu tautai ir valstybei keliu einančiai oficialiajai politikai. Kęstutis Girnius, VU TSPMI docentas „Tikiu Lietuvos istorinį amžinumą, nors miršta ir tautos… Tikiu lietuviškosios dvasios kūrybinį nemirtingumą, nors miršta ir kultūros.“ Šias mintis prieš 65 metus išsakė išeivijos filosofas Juozas Girnius. Jos nebuvo svetimos daugeliui išeivių ir tuometinių Lietuvos gyventojų. Ar jos sulauktų platesnio pritarimo dabar – Lietuvoje ir beplintančioje emigracijoje? Mintys nekyla ex nihilo, […]

K. Girnius. Kada išnyks lietuvių tauta?


Skandinavijos Ekonomikos žurnalas praneša apie tyrimą, įrodantį neigiamą multikultūralizmo įtaką Europos šalių ekonomikai. „Poliarizuotos visuomenės, kurių nariai nesutaria dėl esminių vertybių, patiria neigiamą poveikį ekonomikai, nes prastesnė tampa koordinacija, lemianti vyriausybės valdymo žemesnę kokybę ir sumažėjusį aprūpinimą“, – sako vedantysis žurnalo autorius dr. Sjoerd Beugelsdijk. http://onlinelibrary.wiley.com/

Mokslininkų tyrimas: multikultūralizmas neigiamai įtakoja ES ekonomiką