Daily Archives: 2017-09-27


Pranciškus Alfredas Šliužas
Dėl Pranciškaus Šliužo mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems, bendražygiams ir draugams, linkime rimties ir stiprybės. Lietuvos Liaudies Partija

Užjaučiame