Monthly Archives: spalio 2017


TAIP GIMSTA PASAKOS… Gyveno, kartą, didelė ARTOJĖLIŲ šeimyna. Turėjo tvirtą rąstinį namą. NAMAS buvo papuoštas meistrų raižiniais. Tame name sugyveno bočiai su tėvais, vaikus-vaikaičius augino. Nieko jiems netrūko. Turėjo savo Žemę. Nedidelė ta ŽEMĖ buvo, bet graži ir turtinga. Dangus ją lietum laimino. Laukuose ganėsi margos karvutės ir nubalnoti žirgeliai. Tvarteliuose globojami kiti gyvūnėliai. Gausiai atsidėkodavo gyvūnai savo šeimininkams už RŪPESTĖLĮ. Vištytės auksinių kiaušinių dėdavo. Karvutės su ožkelėmis gardžiu pieneliu lepino. […]

Apie mūsų šventą žemę


Lietuviečiai Jei tavo šaknys Sūduvoj, Klevų ir liepų šlamesy, Žinok-tu gimęs Lietuvoj. Tad lietuvietis tu esi! Jei tu kilmės iš Dainavos, Kur dainą traukdavo visi, Nereikia klausti Lietuvos, Ar lietuvietis tu esi. Jei Aukštaitijoje gimei- Tam ežerėlių spindesy, Gali sakyt visai ramiai, Kad lietuvietis tu esi. Kur Žemaitijos ąžuolai, Kur vasarą vaikai basi. Kiekvienas pasakys mielai: „Čia lietuviečiai jie visi“. Jei tavo protėvių kapai, Kur Lietuvos dvasia šviesi, Nors kitakalbiu […]

Lietuviečiai ir konstitucijos pataisos – Jonas Ivoška„Kreipiuosi į visuomenę, prašydamas patarimų ir teisinės pagalbos, kad galėčiau teisinėmis priemonėmis kovoti už visų Lietuvos piliečių lygias teises su pabėgėliais. Rašykite šiuo adresu: a.lebionka@gmail.com. Ačiū.“

Karti tiesa