ES Teisingumo Teismo sprendimas dėl laisvosios prekybos sutarties su Singapūru


cvria2

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas uždraudė Europos Komisijai pradėti įgyvendinti laisvosios prekybos susitarimą su Singapūru, kol jo neratifikavo visų ES valstybių parlamentai.

Šis teismo sprendimas griauna nusistovėjusią tvarką, kai laisvosios prekybos sutartys tarp ES ir trečiųjų šalių buvo imamos vykdyti greituoju būdu iškart po pasirašymo, o ratifikacijos procesas eidavo lygiagrečiai. Taip Briuselis valstybes nares iš esmės pastatydavo prieš faktą.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas tampa svarbiu teisiniu precedentu ir dėl kitų laisvosios prekybos susitarimų, tokių kaip CETA ar TTIP.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170052lt.pdf

Print Friendly, PDF & Email