Išsami rinkimų rezultatų Centro-Žaliakalnio J.Jablonskio apylinkėje apskaitos analizė

Išsami rinkimų rezultatų Centro-Žaliakalnio J.Jablonskio apylinkėje apskaitos analizė

(arba vieno VRK fokuso paslapties atskleidimas)

Nežinau, gal pasirodysiu kvailokas, dar vis tebandantis kelti 2016-ų metų rinkimų klastojimo klausimą, bet na niekaip negaliu susilaikyti nuo situacijos Centro-Žaliakalnio apygardos J.Jablonskio apylinkėje po I-o rinkimų turo analizės.

Sąžiningas Lietuvos liaudies partijos stebėtojas Ovidijus Andrijauskas kantriai laukia suskaičiuotų rinkimų rezultatų ir iš apylinkės išeina kažkur  apie 2 val. nakties, jau spalio 10-ą dieną, nešinas tvirtu kaip uola sąrašu kaip buvo balsuota jo stebėtoje apylinkėje, vienmandatėje apygardoje: Apygarda Nr.13, J.Jablonskio apyl.42 vienm.: 1.G.Landsbergis 450  2.A.Gelūnas 176  3.A.Jankuvienė 147  4.D.Pavalkis 132  5.R.Paulauskas 42 6.D.Varnas 33  7.Jurkuvienė 32  8.R.Dumčius 25  9.K.Juknis 15  10.E.Ranusienė 14 11. A.Sabaliauskas 7  12.Štarkevičienė 7  Viso: 1080 Galima paklaida ~2 tikslins. Išsimiegojęs, kitą rytą kaip tikras profesionalas nutaria atsidaryti oficialų VRK puslapį ir palyginti savo duomenis su duomenimis puslapyje. Žiūri, žiūri ir netiki savo akimis, prieš jį toks vaizdelis: 1.G.Landsbergis 458  2.A.Gelūnas 186  3.A. Jankuvienė 148  4.D. Pavalkis 141  5.R. Paulauskas 4  6.D. Varnas 39  7.Jurkuvienė 30  8.R.Dumčius 27  9.K.Juknis 16  10.E.Ranusienė 17  11.A.Sabaliauskas 8  12.Štarkevičienė 8  Viso: 1082. Aišku, labiausiai jam užkliūva, kad nuo jo stebėto kandidato R.Paulausko nurėžti net 38 balsai, nuo Jurkuvienės 2, o kitiems kandidatams akivaizdžiai balsų skaičius padidėjęs. Stebėtojas net paskaičiavo, nuimta 40 balsų, kitiems pridėti 42 („Atitinkamai, šių sumažėjimų skirtumų suma, padidėjo visų kitų kandidatų surinktų balsų skaičius + 2, kurie buvo atrasti vėliau.“). Tad koks tų balsų perdėliojimo rezultatas? Bent jau pagal dabartinę situaciją oficialiame VRK puslapyje, lyginant su stebėtojo užsirašytais duomenimis, „išrinktiesiems“ kandidatams pridėta: TS-LKD +8, LRLS +10, LVŽS +1, LSDP +9, LLS +6, TT +2, DP +1, Puteikio koalicijai +3, DK +1, Tautininkams +1. Na, o nuimta: LLP -38, Lietuvos sąrašui -2. Stebėtojas apie šią situaciją nedelsdamas informuoja Lietuvos liaudies partijos rinkimų koordinatorių Kazimierą Juraitį. Šis irgi ne pėsčias, energija galintis pasidalinti dar su dešimčia žmonių, nedelsdamas teikia skundą VRK dėl neteisingai paskaičiuotų balsų Lietuvos liaudies partijos kandidatui. Štai čia VRK mus ir pagauna. Na, suprantama, rinkimų turas tik pasibaigęs, emocijos dėl pralaimėjimo dar kunkuliuoja, todėl dar nebandoma matyti bendro balsų klastojimo vaizdo, o matomas tik savasis kandidatas. Pati dėkingiausia situaciją fokusininkams. Ir štai esminis šio triuko momentas. Pažiūrėkite vaizdelį http://www.liaudiespartija.lt/vrk-atsakas-skunda-del-dingusiu-balsavimo-biuleteniu-2016-10-14/ Lietuvos liaudies partijos puslapyje. 4:50-ąją sekundę VRK narė Irena Malinauskienė tvirtai pareiškia, kad skirtukus išlaikom, kas reiškia, kad visos apylinkės balsai iš naujo perskaičiuojami nebus, o kažkur nuo 6-os minutės užtikrintu ir nedrebančiu balsu, sklaidydama TS kandidato A.Sabaliausko biuletenius, išberia tokį tekstą „Sabaliauskas, Sabaliauskas, Sabaliauskas! Ar jų 7(!) ar jų 25, man nesvarbu šiuo atveju, nes mes žiūrime, kad čia nebūtų Paulausko“. Gudrus sprendimas, kurį, atseit, supranta ir jam pritaria  visi, stebintys perskaičiavimo procedūrą. O kad čia mulkinimo, siekiančio paslėpti bendrąjį balsavimo rezultatų klastojimo vaizdą, pradžia, taip niekas ir nepamato. Bet teisybė vis tiek prasiveržia, VRK narė netyčia pasako, matyt ,realiai tuo momentu suskaičiuotą kandidato A.Sabaliausko balsų skaičių – septynis, nors oficialioje VRK ataskaitoje iš šios apylinkės ties A.Sabaliausku ir šiandien stovi skaičius 8. Kaip sakoma, velnias slepiasi detalėse. Pagal ponios nustatytą tvarką skaičiuotojai peržiūri visų kitų kandidatų biuletenius, tarp jų ieškodami ir, aišku, nerasdami kandidato R.Paulausko biuletenių, bet taip ir nepasakydami, o koks gi tikras tų kandidatų biuletenių skaičius peržiūrėtuose „skirtukuose“. Pusė fokuso atlikta, apeita pati pavojingiausia vieta. Pereinama prie R.Paulausko „skirtuko“. Net ir plika akimi matosi, kad jis žymiai didesnis už oficialiai paskelbtą 4-ių biuletenėlių pundelį, bet tai nė kiek netrikdo profesionalių fokusininkų. Dabar jau jie suskaičiuoja, kiek gi balsų už R.Paulauską. Šiek tiek juos sutrikdo, kad jų randa 44-is, nors pagal skaičių, užrašytą ant skirtuko, jų turėjo būti 42. Pasirodo, kad ir tie stebėtojo Ovidijaus minėti neaiškūs 2 buvo R.Paulausko… Bet čia jau, perfrazuojant VRK narę, mums visiškai nesvarbu, kas buvo parašyta ant skirtuko, kiek realiai balsų buvo tuose skirtukuose, mums turėtų būti svarbu, kad rezultatai, pateikti oficialiame VRK puslapyje prieš šį patikrinimą absoliučiai buvo paimti nuo lubų arba, tiksliau, pagal kažkokį algoritmą perskaičiuoti, kada nuo vienų kandidatų nuimti balsai buvo pridėti kitiems, negadinant bendro biuletenių balanso ir apskritai buvo nesusieti su realiais biuletenių skaičiais užplombuotame maiše. O tai tik įrodo, kad toks perskaičiavimas galėjo įvykti, VRK kompiuterinei sistemai jau gavus pirminius duomenis iš apylinkių, ir pateikti kaip oficialūs , nors nė velnio neatitinkantys tikrųjų balsų skaičiaus. Štai kaip, gerb. R.Paulauskai, klastoja šiai laikais rinkimų rezultatus. Įžūliai, agresyviai, be jokių sentimentų. Na, nebent čia taip pasielgė tik šios apylinkės komisija. Paskaičiavo vieną, užprotokolavo kitą. Kol nėra daugiau analogiškų duomenų iš kitų apylinkių, galima ir taip pagalvoti. Panagrinėkime antrąją šio VRK fokuso dalį, per kurią džiaugsmingai buvo „atstatyta teisybė“ Lietuvos liaudies partijos kandidatui R.Paulauskui. Kaip ten bebūtų, buvo papildomai priskaičiuoti 40 biuletenių. Kaip juo įforminti? O gi labai paprastai. Pridėti prie jau buvusių. Pagal stebėtojo Ovidijaus Andrijausko duomenis galiojančių biuletenių vienmandatės apygardos J.Jablonskio apylinkėje buvo 1080 plius 2 neaiškūs, kuriuos matyt irgi pridėjo prie bendro balanso, plius dar 40 papildomų, rastų perskaičiuojant balsus už R.Paulauską. Viso kiek? 1122 galiojantys biuleteniai, kiek ir rodo šiandien oficialiame VRK puslapyje. Iš 1133 išduotų… Kiek sugadintų ? 11! O dabar vėl pažiūrėkite tą nelemtingą VRK filmuotą medžiagą http://www.liaudiespartija.lt/vrk-atsakas-skunda-del-dingusiu-balsavimo-biuleteniu-2016-10-14/ nuo 13:15-tos sekundės, kada vienas iš VRK atstovų garsiai įvardina sugadintų  biuletenių skaičių – 53(+42!), o paskui VRK narė Irena Malinauskienė akivaizdžiai prieš kamerą juos, smagiai juokaudama su kitais šio fokuso dalyviais, po vieną parodo. Tiesiog juokas pro ašaras. Na, nesupranta jie buhalterinės apskaitos principų. Nesupranta, kad balanso nepataisysi, tik pridėjęs ir iš niekur neatėmęs konkrečios sumos. Štai čia jie ir susimovė galutinai, kita vertus parodę, kad kompiuterinė sistema, perskaičiuodama balsus, žaidė negaliojančių  biuletenių ribose. Štai kodėl šiandien Centro-Žaliakalnio visose apylinkėse galiojančių biuletenių skaičius svyruoja tarp 94-96 procentų, o vienintelėje J.Jablonskio vienmandatės apygardos apylinkėje siekia 99,03%. Tiesiog angelai balsavo J

Ir teisybė R.Paulauskui ne visa buvo atstatyta. Juk, atitinkamai sumažinus kitų kandidatų balsus, jo balsų procentinė išraiška būtų dar didesnė…

Ir ką dabar nubausti už balsavimo rezultatų klastojimą, ar tik J.Jablonskio rinkimų komisiją ar visą…VRK, paskelbiant tuo pačiu ir visus 2016-tų metų rinkimus į Seimą negaliojančiais?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *