„Jedinaja Rossija“ („Vieninga Rusija“) suvažiavimas nubrėžė Rusijos politinę perspektyvą

Lietuvos liaudies partijos (LLP) informacinis pranešimas žiniasklaidai

K.Prunskienė ir B. Gryzlovas pasirašo tarpartinio bendradarbiavimo susitarimą (2011-09-23)

Praėjusį savaitgalį valdančioji Rusijos politinė partija „Jedinaja Rossija” savo suvažiavime užbaigė šalyje ir tarptautiniu mastu vykusius debatus apie tolimesnę šalies politinę raidą bei būsimus politinių lyderių  vaidmenis artėjančiuose Dūmos ir Prezidento rinkimuose. „Nors  ir nebuvo prognozuojamos radikalios permainos Rusijos valdžios struktūros viršūnėse, tačiau variantų – kaip atrodys per rinkimus ir po jų pirmųjų šalies lyderių vaidmenys buvo ne vienas. Suvažiavimo tribūnoje nuskambėjo premjero  V. Putino pasiūlymas šalies Prezidentui D. Medvedevui vesti „Jedinaja Rosija” sąrašą  Dūmos rinkimuose, su kuriuo  Prezidentas viešai sutiko.  V. Putinas pareiškė savo apsisprendimą dalyvauti 2012 m. vyksiančiuose Prezidento rinkimuose, o  jam  tapus Prezidentu Vyriausybei vadovauti  paskirti  D. Medvedevą. Šie politiniai pareiškimai suvažiavimo dalyvių buvo sutikti ovacijomis”, – ELTOJE susirinkusiems žurnalistams pasakojo užsienio svečio statusu dalyvavusi LLP pirmininkė prof. Kazimiera Prunskienė.

Nėra jokių abejonių, kad „Jedinaja Rosija”  kartu su naujuoju visuomeniniu judėjimu ” Rusijos liaudies frontu”  per rinkimus užsitikrins politinę daugumą, o V. Putinui tikrai nebus sunkumų laimėti Prezidento rinkimus. Toks vaidmenų pasikeitimas nesukels politinio nestabilumo ar ekonominės suirutės didelėje Lietuvos kaimynėje, kas mums – Lietuvai yra gan svarbu, yač turint mintyje Rusijos svarią vietą Lietuvos užsienio  ekonominiuose ryšiuose, kas savo ruožtu daro įtaką ekonomikos augimui.

Suvažiavime pristatyta rinkiminė programa skamba ne tik socialine prasme patraukliai, bet ir įtikinamai, argumentuotai. Diletantizmą ar populizmą, dažnai įsiskverbiančius į panašaus pobūdžio dokumentus, vargu ar pavyktų surasti, nebent tik aršiems oponentams. Programa buvo ruošiama  pasitelkus visuomenines organizacijas ir jų pagrindu suformuotą „Rusijos liaudies frontą”. Dalyvių pasisakymuose buvo ir nepagražintos tiesos apie socialinius skaudulius, ypač būsto, sveikatos apsaugos ir kitose, žmonėms  jautriose  socialinėse bei teisės srityse.  Prognozuojama, kad po gruodžio 4 d. įvyksiančių rinkimų naujoje Dūmos sudėtyje bus nemažai nepartinių narių iš Rusijos Liaudies fronto. Toks sudėties ir atstovavimo  atsinaujinimas  ypač svarbus, kai valdžioje kelias kadencijas dominuoja vienos didelės partijos atstovai.

Socialiniai įsipareigojimai, nuskambėję  valstybės lyderių kalbose, pareikalaus daug padirbėti įgyvendinant ūkio struktūrinius pertvarkymus,  didinant perdirbamosios pramonės vaidmenį ir  modernizuojant daugelį ūkio šakų. „Manau, kad bendradarbiavimas su Lietuvos ūkio subjektais, jau pasiekusiais per pastaruosius dešimtmečius aukštą technologinį ir vadybinį lygį, bus naudingas abiems pusėms:  Rusijos ekonomika ir gyventojų vartojimas auga, o tai svarbu ir pragmatiškai mąstantiems bei patikimai dirbantiems kaimynams „, – teigia šia kryptimi jau keli metai dirbanti  bei  Lietuvos verslo, mokslo ir  kultūros  atstovų ryšiams talkinanti prof. Kazimiera Prunskienė.

Su RF Dūmos pirmininku B.Gryzlovu ir Dūmos užsienio reikalų komiteto pirmininku K. Kosačiovu (2011-09-23)

Suvažiavimo metu „Jedinaja Rosija” Aukščiausios Tarybos pirmininkas Borisas Gryzlovas su eilės užsienio partijų lyderiais pasirašė tarppartinio bendradarbiavimo susitarimus, tarp jų su: Lietuvos liaudies partija, Graikijos „Naujosios demokratijos” partija, Kazachstano liaudies partija „Nur Otan” bei kitomis.  Panašaus pobūdžio susitarimus „Jedinaja Rossija” turi daugiau nei su 30 kitų šalių partijų. Estijos  atgimimo vedlio E. Savisaaro vadovaujama Centro partija jau daugiau nei penkeri metai bendradarbiauja su Rusijos kolegomis.

Tarppartinio bendradarbiavimo Susitarimo tekste akcentuojama, kad:

„Lietuvos liaudies partija ir Visos Rusijos politinė partija „JEDINAJA ROSSIJA”,  …siekdamos įnešti indėlį į geros kaimynystės stiprinimą, įvairiapusiško bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos plėtojimą ir gilinimą, …  nepriklausomybės, savarankiškumo, abipusės pagarbos, nesikišimo į viena kitos reikalus, lygybės ir partnerystės principų pagrindu,…konsultuosis ir keisis informacija Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos situacijai, dvišaliams ir tarptautiniams santykiams aktualiais klausimais:… jaunimo politikos, tarptautinių, mokslinių, kultūrinių, ekonominių  ryšių ir kitose abipusių interesų srityse:… reguliariai keisis įvairių lygių  partinėmis delegacijomis, rengs ekspertų susitikimus bei kitus dvišalius renginius; aktyviai plėtos tarppartinius ryšius ir kontaktus regioniniu lygiu;…organizuos dvišalius ir daugiašalius seminarus, konferencijas, „apskritus stalus”, pasitelkdamos platų specialistų ir visuomenės atstovų ratą. Šalys aktyviai skatins jaunimo, moterų, švietėjiškų, humanitarinių ir kitų visuomeninių organizacijų kontaktų plėtojimą.” (ištrauka iš teksto).

Su Kazachstano partijos "NUR OTAN" pirmininko (N.Nazarbajevo) I pavaduotoju N. Nigmatulinu.(20211-09-24)

LLP pirmininkė numato artimiausiu metu pasirašyti tarppartinio bendradarbiavimo memorandumą (tekstas jau suderintas) ir su Kazachstano valdančia partija „Nur Otan”, kurios pirmininkas – šalies Prezidentas N. Nazarbajevas. Ruošiamasi jo pirmojo pavaduotojo N.Nigmatulino vadovaujamos delegacijos atvykimui į Lietuvą.

LLP ketina įforminti tarppartinius susitarimus su eilės ES šalių giminingomis partijomis, su kuriomis toks dialogas jau vyksta. Visų šių susitarimų  su Vakarų ir Rytų šalų partneriais tikslas yra ne tik išvesti pernai susikūrusią naują partiją į tarptautinius ryšius, bet svarbiausia – prisidėti prie Lietuvai sunkmečiu taip reikalingų ūkinių ryšių plėtojimo ir to dėka – naujų galimybių ekonomikai stiprėti bei žmonių gyvenimui gerėti nespasitraukiant iš Lietuvos, o kuriant Tėvynėje dabartinės  ir būsimųjų kartų ateitį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *