Užjaučiame


Pranciškus Alfredas Šliužas

Dėl Pranciškaus Šliužo mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems, bendražygiams ir draugams, linkime rimties ir stiprybės.

Lietuvos Liaudies Partija

Print Friendly, PDF & Email