VI naktigonė „Geopolitinė poezija ir proza”

1:57 – Kokių permainų galima tikėtis? Rinkimų į ES parlamentą trumpa apžvalga. Balsavimo aktyvumas skirtingose Europos valstybėse, palyginimas su Lietuva.Euroskeptikų lyginamasis svoris skirtingose šalyse.

7:00 – Janusc Korwin-Mikke pergalė Lenkijoje rinkimuose į ES parlamentą. Trumpa šio politiko pasaulėźiūros apžvalga. „Demokratija-spec.tarnybų kūrinys. Po 5 metų ES nebeliks. Kalbant apie politines pažiūras Obama ne juodas, o raudonas . Demokratija – tai kvailystė“

7:15 – Demokratija Lietuvoje. Keista, kai į prezidento postą renkant žmogų su ryškia komunistine praeitimi, jį remia antikomunistinės partijos. Be to, visiškai nežinomos nei prezidento pažiūros, nei jo aplinka.

21:00 – Demokratija Ukrainoje. Koks buvo Maidano tikslas? Juk Porošenko (Valcmanas) taip pat neketina pasirašyti ekonominės sutarties su ES, jis daug turtingesnis už Janukovičių. Dabar Ukrainoje vyksta pilietinis karas, jo metu susipriešinimo ne tik Ukrainiečiai, bet ir lenkai, vengrai. Panašiai, tik ne taip aštriai, vyksta ir Vokietijoje, kur Vakarų vokiečiai jaučiasi pranašesni aišku už Rytų vokiečius.

35:00 – Laidoje „Nuoga Tiesa” Kodėl gyvenam blogiau nei Europos kitos šalys. Pasaulėžiūrų skirtingas supratimas. Lietuviškos žiniasklaidos ypatumai.

38:05 – Komentatoriai apie globalių ir realių dalykų suvedimą į visumą. Nesuvokia iš kur kyla žmogiškos problemos.

40:19 – Metafora. Pastačius užtvanką, sukčiaujant atskiriems individams, mums pritrūksta vandens. Net ir ekonomistams priežastys kodėl mes gyvename blogiau nei ES nėra svarbios.

42:50 – Monologe „Apie kainas ir algas” yra daug sudedamųjų kurie lemia kodėl gyvename blogiau nei ES.

44:45 – Geopolitinė poezija. Geopolitika yra valstybės gyvenimą įtakojantis faktorius.

48:00 – Istorijoje dar didesnė poezija nei geopolitikoje. George Orwell: – „Kas kontroliuoja praeitį kontroliuoja ateitį, o kas kontroliuoja dabartį kontroliuoja praeitį”. Nepaprastas ir neaiškus chronologijos kūrėjas Jozeph Justus Scaliger. pagal šaltinius. Lietuvos civilizacija. Kai kurios pasakų knygos skaitomos šaltiniu, o galybė kitų neskaitomos šaltiniu.

58:42 – 16 – 18 a. eurazijos žemėlapiuose Tartarikė, Sibire rodomi klestintys miestai. Istorikai ignoruoja tuos žemėlapius, vaizduodami tuščią Sibirą.

1:00 – Istorijos konceptai. Istorikų neatsakyti begalė klausimų. Kinija spausdina pinigus iš istorijos poezijos.

1:11 – Sunkiausias dalykas – istorijos proza. Megalitų atsiradimas ir reikšmė neišaiškinti. TSRS griūties reikšmė, 9\11 neišaiškinti faktai.

1:17 – Geopolitinė poezija. Halford Mackinder domisi pasaulio kontrole, 1904m. išleidžia darbą, kuris vadinasi „geografinė istorijos ašis”. Valstybių susidūrimai. Rusija neturėjo kolonijų, o tik plėtė teritoriją, vakarų valstybės turėjo arba norėjo turėti kolonijas. Sausumos ir jūsų valstybių kova. Anglijos bankininkai suvaidino vaidmenį Rusijoje, kad ji būtų labiausiai prasiskolinusi valstybė iki 1 – ojo pasaulinio karo. Rusas Aleksandras Duginas kuria savo konseptus, kad Eurazija stiprėtų, plėstųsi ir stumtų tą Okeaniją iš Rusios įtakos žemių

1:35 – Japonija uždara sala su atskira civilizacija. Anglijos centrinio banko vaidmuo. JAV geopolitiniuose reikaluose. 19 šimtmetyje JAV kovojo už savo teisę būti nepriklausomais, apsiginti nuo Anglijos. Pirmame pasauliniame kare JAV paskelbta laimėtoja. Antrame susidūrus vokečiams su rusais pasekoje laimi JAV, doleris įsitvirtina kaip pagrindinė pasaulio valiuta.

1:42 – Geopolitikos poeto Samuel P. Huntington 1994m. knygoje „Civilizacijų karas” rašo, kad iš pradžių kariavo valstybes, paskui idėjos, dabar civilizacija. Jis teigia, kad yra neišvegiamas Islamo ir vakarų civilizacijos konfliktas. Nėra pasaulyje pavyzdžių, kad arabai užpultų kokią nors valstybę, išskyrus pasienio konfliktus. , bet vakarų įtaka arabų valstybėms didelės.

1:46 – Apie poeto Francis Fukuyama 1993 m. išleistą knygą „Istorijos pabaiga ir paskutinis žmogus”. Knygoje teigia, kad po TSRS žlugimo visame pasaulyje įsigaliojo liberali demokratija. Valstybės suskirstytos į postistorines ir istorine. Postistorinėse valstybėse konfliktų nebus tik ekonomika, o istorinėse valstybėse kol ten bus liberali demokratija bus konfliktai, jas reiks ir pabombinti.

1:48 – Amerikos noras valdyti pasaulį.

1:52 – Hitleris – geopolitinė poema. Jis norėjo valdyti pasaulį. Geopolitikos poetas Karlas Haushoferis dalyvavęs pirmame pasauliniame kare, kuriame vokiečiai pralaimėjo ieško kaip atstatyti Vokietijos galybę. Po Haushoferio ir Hitlerio poezijos atsirado dvi Vokietijos.

1:56 – Lietuva tarsi sala, žiūrint į jūrines valstybes ir kovoja su sausumos valstybėmis.

1:59 – Pasaulinės revoliucijos. Iki šiol gyvuoja Trockio idėjos. Norvegija ir vikingai – graži poema.

2:02 – Kijevo Rusia – istorinė poema. Nesutaria kas Rusios įpėdiniai. Remiasi „Aukso ordos” versija. Izraelio atsiradimas yra konseptas. Yra manoma, kad Rusiją kaip valstybę įkūrė Normanai atėję iš Skandinavijos. Pirmas Rusijos istorijas rašė vokiečiai. Turtingiausi Ukrainoje asmenys yra žydų kilmės. Daugelis pasaulio tautų turi istorines geopolitines poemas.

2:10 – Lietuva taip pat turi geopolitinių poemų ir istorinių konceptų. Viena iš jų yra Raimundo Bakučio „Darnos Didvalstybė”. Geografas Kazys Pakštas iškėlė variantą susikurti antrą Lietuvą. Lietuva ne vieninga, labai skirtingų pažiūrų žmonės. Lietuvos dar gyva konseptija „Baltoskandia”, LDK atgaivinimo idėja, SSSR 2.0.

2:16 – Okeanijos ir Eurazijos susidūrimas visada yra, tik jis artėja į karštą pavidalą. Per geopolitinius saviveiklininkus kentėsim visi.

2:21 – Dviguba pilietybė gerai išvykusiems, bet ar gerai tautos labui? Dviguba pilietybė tai sėdėti viena subine ant dviejų kėdžių.

2:24 – Kokią naudą duoda buvimas Europos Sąjungoje? Ar tikrai ES tik duoda, duoda ir duoda. Realių dalykų ir ekonominių diversijų supratimas.

2:30 – Europos regionų žemėlapiai. Išstojimo iš ES klausimas. Naktigonės tam, kad nueiti teisingu keliu, o ne į akligatvį. Avys, vilkai ir piemenys gali būti naivūs, gudrūs, protingi ir išmintingi.

2:38 – Prasmių lauko ribos. Pavyzdys: vyrų, moterų santykiuose.

2:39 – Prasmių lauko reikšmė. Pažiūrų suvokimas. Vienybė įmanoma per pažiūras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *