Viešas laiškas LR Prezidentei

VIEŠAS LAIŠKAS

2015 m. sausio 28 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei

Daliai Grybauskaitei

DĖL ANTIKONSTITUCINIO LIETUVIŠKŲ SKALŪNŲ DUJŲ IR NAFTOS GAVYBOS

ĮSTATYMO ATŠAUKIMO

Jūsų Ekscelencija,

Lietuvos Nepriklausomybės istorijoje dar nebuvo nė vieno įstatymų leidybos atvejo, kai pačiu nuožmiausiu ir grubiausiu būdu būtų paminami kertiniai pagrindinio mūsų valstybės įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai.Tokiu LR Konstitucijai prieštaraujančiu teisės aktu galime vadinti 2014 m. gruodžio 4 d. LR Seime priimtą „ LR Naftos ir dujų mokesčio įstatymo Nr.I-2944 pakeitimo įstatymą“, kurio reguliuojamoje dalyje yra nustatoma, kad užsienio kapitalo bendrovė gali naudotis Lietuvos žemės gelmių turtais – dujomis ir nafta – iš esmės veltui, tik už 1 procento mokestį trejus metus, kai tokio tipo gręžiniai retai naudojami ilgiau.

Pabrėžiame ir sekančias išskirtinės svarbos aplinkybes: šiuo, iš esmės šešėliniu lobistiniu įstatymu, užsienio kompanijoms be deramos kontrolės ir priežiūros leidžiama naudoti aplinkai ypatingai pavojingas hidraulinio uolienų plėšymo technologijas, kurios yra uždraustos daugumoje pasaulio valstybių, tame skaičiuje ir keliose JAV valstijose.

Siekiant išgauti dujas, į kiekvieną gilų gręžinį hidraulinio uolienų plėšymo ir ardymo metu, yra aukštu slėgiu įpumpuojama apie 20 000 m3 ypač toksiškų cheminių medžiagų, iš kurių apie 50 nuošimčių lieka gelmėse, o kita dalis, teršdama orą ir gruntinį vandenį, grįžta į žemės paviršių.

Šiandien pasaulyje dar nėra išspręsta panaudoto hidraulinio plėšymo skysčio utilizavimo problema. Tūkstančiuose gręžinių susikaupia milžiniški kiekiai nuodingų cheminių medžiagų, ir tik laiko klausimas, kada jos per gręžinius, per hidraulinio ardymo sukeltus trūkius, per natūralius plyšius bei tektoninius lūžius pateks į viršutinius geologinius sluoksnius ir negrįžtamai visiems laikams užnuodys bei užterš požeminio geriamojo vandens išteklius.

Šiuolaikinės technologiškai pažengusios valstybės remia nepalyginamai saugesnę dujų pakaitinę technologiją. Akivaizdu, kad ši moderni patirtis reikalinga ir Lietuvai, pirmiausiai kuriant pažangią ūkio struktūrą ir naudojant savuosius nacionalinius energetinius išteklius žmonių gerbūvio kėlimo, o ne užsienio kompanijų lobimo tikslams.

Prašome Jūsų Ekscelencijos NEPASIRAŠYTI „ LR Naftos ir dujų mokesčio įstatymo Nr.I -2944 pakeitimo įstatymo“, kuriuo užsienio energetinių monopolijų interesai yra iškeliami aukščiau už LR Konstitucijos veikimo galias, tuo būdu iš esmės nubloškiant visą mūsų ekonominę politiką į praeitį ir pasmerkiant valstybę trečiarūšės kolonijos statusui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *